print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (5) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել էլ. ստորագրության ակտիվացման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել փաստաթղթերը «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ին  (1) expand_more expand_less
Այցելել «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ  (2) expand_more expand_less
Տեղադրել ARX Cosign ծրագիրը և ակտիվացնել էլ. ստորագրությունը  (1) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Ամփոփ տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ

Ներգրավված կառույցներ 2 expand_more expand_less

ՀՀ գործող բանկեր
«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (x 4)

Արդյունքներ 1 expand_more expand_less

էլ.ստորագրություն

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր expand_more expand_less

«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ի հաշվեհամար
Հանրային ծառայությունների համարանիշը
Վճարման անդորրագիրը
Հանրային ծառայությոնների համարանիշ հատացնելու մասին տեղեկանք (x 2)
ARX CoSign ծրագիր
Մուտքանուն և գաղտնաբառ
Համատեղելի համակարգչային համակարգեր և ծրագրեր

Վճարման ենթակա գումար AMD  30,000

expand_more expand_less

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
AMD 30,000
Սպասարկման վճար 3 տարվա համար

Ընդհանուր տևողություն 2օր 1/2 - 4օր   expand_more expand_less

  Նվազագույնը Առավելագույնը
Ընդհանուր ժամանակահատված: 2օր 1/2 4օր
որից:
Հերթում սպասելու ժամկետ: 10րոպե 30րոպե
Գործարքի տևողություն: 15րոպե 40րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: 2օր 3օր 1/2
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License