print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (4) arrow_drop_up arrow_drop_down
Գրանցել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն  (1) expand_more expand_less
Ձեռք բերել կնիք ընկերության համար (ըստ ցանկության) expand_more expand_less
Բացել բանկային հաշիվ  (1) expand_more expand_less
Գրանցել աշխատողների  (2) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Ամփոփ տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ

Ներգրավված կառույցներ 3 expand_more expand_less

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն
ՀՀ գործող բանկեր
Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ (x 2)

Արդյունքներ 3 expand_more expand_less

Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Բանկային հաշվի պայմանագիր
Աշխատողների գրանցման ծանուցում

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր expand_more expand_less

Ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
Հիմնադիրների կողմից հաստատված կանոնադրություն
Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը
Դիմում
Անձնագիր
Կանոնադրություն
Գործադիր մարմնի ղեկավարների և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց անձնագիր
Նույնականացման քարտ
Նույնականացման քարտ ընթերցող սարք
էլ.ստորագրություն
Պետական Եկամուտների Կոմիտե հետ կնքված պայմանագիր
Աշխատողների գրանցման դիմում
Աշխատողի Անձնագիրը և Հանրային ծառայությունների համարանիշը

Վճարներ

expand_more expand_less

-- 0
ԱՆվճար
AMD 0

Ընդհանուր տևողություն 30րոպե - 1h. 10րոպե  expand_more expand_less

  Նվազագույնը Առավելագույնը
Ընդհանուր ժամանակահատված: 30րոպե 1h. 10րոպե
որից:
Հերթում սպասելու ժամկետ: 10րոպե 30րոպե
Գործարքի տևողություն: 20րոպե 40րոպե

Օրենսդրություն 5 expand_more expand_less

Order N 120-A of 08.02.10 of RA State Revenue Committee President ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08 փետրվարի 2010թ N 120-Ն հրաման
N197 decision of the president of RA SRC ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 26 հունիսի 2012 թ N 197-Ն հրաման
Tax Code of the Republic of Armenia (ARM) հհ հարկային օրենսգիրք (ARM)
 Tax Code of the Republic of Armenia (ENG) հհ հարկային օրենսգիրք (ENG)
THE LAW ON STATE REGISTRATION OF LEGAL ENTITIES ՀՀ օրենքը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License