print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (4) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ապրանքների համապատասխանությունը ԵՄ արտահանման չափորոշիչներին expand_more expand_less
Ստուգել առցանց ոչ պարտադիր
language
Ներկայացնել հայտ լիազոր մարմնին  (2) expand_more expand_less
Ստանալ ծանուցում լիազոր մարմնի կողմից  (1) expand_more expand_less
Ստանալ գրանցված արտահանող դառնալու համար ներկայացրած հայտի վերաբերյալ որոշումը  (1) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Ամփոփ տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ

Ներգրավված կառույցներ 1 expand_more expand_less

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն (x 4)

Արդյունքներ 1 expand_more expand_less

Դիմումի վերաբերյալ որոշում

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր expand_more expand_less

Գրանցաված արտահանող դառնալու դիմում
Ուղեկցող նամակ

Վճարներ Անվճար

expand_more expand_less

Անվճար

Ընդհանուր տևողություն 6օր - 8օր  expand_more expand_less

  Նվազագույնը Առավելագույնը
Ընդհանուր ժամանակահատված: 6օր 8օր
որից:
Հերթում սպասելու ժամկետ: 0րոպե 5րոպե
Գործարքի տևողություն: 10րոպե 25րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: 5օր 8օր
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License