print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (8) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ձեռք բերել նոտարական վավերացմամաբ թարգմանություն  (2) expand_more expand_less
Կատարել վճարում  (1) expand_more expand_less
Գրանցել օտարերկրյա ընկերության մասնաճյուղ  (2) expand_more expand_less
Ձեռք բերել կնիք ընկերության համար (ըստ ցանկության) expand_more expand_less
Բացել բանկային հաշիվ  (1) expand_more expand_less
Գրանցել աշխատողներին  (2) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Ամփոփ տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ

Ներգրավված կառույցներ 4 expand_more expand_less

Հայաստանում գործող ցանկացած նոտարական գրասենյակ (x 2)
Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն (x 3)
ՀՀ գործող բանկեր
Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ (x 2)

Արդյունքներ 3 expand_more expand_less

Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Բանկային հաշվի պայմանագիր
Աշխատողների գրանցման ծանուցում

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր expand_more expand_less

քաղվածք տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից
Մասնաճյուղի կանոնադրություն
Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
Օտարերկրյա ընկերության մասնաճյուղի գրանցման դիմում
Վճարման անդորրագիրը
Անձնագիր
Մասնաճյուղի կանոնադրություն
Օտարերկրյա իրավաբանկան անձի կանոնադրություն կամ այլ այլ համազոր փաստաթուղթ
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Գործադիր մարմնի ղեկավարների և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց անձնագիրը
Նույնականացման քարտ
Նույնականացման քարտ ընթերցող սարք
էլ.ստորագրություն
Պետական Եկամուտների Կոմիտե հետ կնքված պայմանագիր
Աշխատողների գրանցման դիմում
Անձնագիրը և Հանրային ծառայությունների համարանիշը

Վճարման ենթակա գումար AMD  13,000

expand_more expand_less

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
Սա հանդիսանում է մոտավոր հաշվարկ, ներքևում կատարեք փոփոխություններ՝ Ձեր ծախսերը հաշվարկելու համար

Վճարների մանրամասները

Հաշվարկել վճարները

AMD 500 -
AMD  500 ամեն փաստաթղթի համար
Պետական տուրք `ստորագրությունների իսկության վավերացման համար
AMD 500 -
AMD  500 ամեն փաստաթղթի համար
Պետական տուրք` թարգմանության իսկության վավերացման համար
AMD 12,000
Օտարերկրյա ընկերության մասնաճյուղի գրանցման համար սահմանված պետական տուրք

Ընդհանուր տևողություն 15րոպե - 2օր 1/2  expand_more expand_less

  Նվազագույնը Առավելագույնը
Ընդհանուր ժամանակահատված: 15րոպե 2օր 1/2
որից:
Հերթում սպասելու ժամկետ: 5րոպե 20րոպե
Գործարքի տևողություն: 10րոպե 25րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: 0րոպե 2օր

Օրենսդրություն 8 expand_more expand_less

Order N 120-A of 08.02.10 of RA State Revenue Committee President ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 08 փետրվարի 2010թ N 120-Ն հրաման
N197 decision of the president of RA SRC ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 26 հունիսի 2012 թ N 197-Ն հրաման
Government of the Republic of Armenia Decree N 733-N as 26.05.2011 ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2011 թվականի N 733-Ն որոշում
Tax Code of the Republic of Armenia (ARM) հհ հարկային օրենսգիրք (ARM)
 Tax Code of the Republic of Armenia (ENG) հհ հարկային օրենսգիրք (ENG)
THE LAW ON STATE REGISTRATION OF LEGAL ENTITIES ՀՀ օրենքը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»
Law on State Duty of the Republic of Armenia (ARM) ՀՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին» (ARM)
Law on State Duty of the Republic of Armenia ՀՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին» (ENG)
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License