print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (5) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել հայտ ներկայացնելու և վկայագիր ստանալու համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել հայտ արդյունաբերկան նմուշի գրանցման համար  (1) expand_more expand_less
Ստանալ հայտի ներկայացման թվականը  (1) expand_more expand_less
Արդյունաբերական նմուշի գրանցումը  (2) expand_more expand_less

arrow_drop_up arrow_drop_down
Ամփոփ տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ

Ներգրավված կառույցներ 1 expand_more expand_less

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն (x 5)

Արդյունքներ 1 expand_more expand_less

Արդյունաբերական նմուշի գրանցման վկայագիր

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր expand_more expand_less

Արդյունաբերական նմուշի գրանցման և վկայագիր ստանալու հայտ
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Անձնագիր
Պետական տուրքի վճարման անդորրագրերը

Վճարման ենթակա գումար AMD  35,000

expand_more expand_less

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
AMD 20,000
Պետական տուրք՝ գրանցման հայտ ներկայացնելու համար
AMD 15,000
Պետական տուրք՝ վկայագրի ստացման համար

Ընդհանուր տևողություն 40օր - 67օր  expand_more expand_less

  Նվազագույնը Առավելագույնը
Ընդհանուր ժամանակահատված: 40օր 67օր
որից:
Հերթում սպասելու ժամկետ: 0րոպե 5րոպե
Գործարքի տևողություն: 0րոպե 10րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: 40օր 67օր

Օրենսդրություն 5 expand_more expand_less

Order N 206 of 25.03.2009 of Minister of Economy of RA ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 2009թ մարտի 25-ի N 206- Ն հրաման
The law of the Republic of Armenia on Inventions, Utility Models and Industrial designs (ARM) ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ARM)
The law of the Republic of Armenia on Inventions, Utility Models and Industrial designs ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ENG)
Law on State Duty of the Republic of Armenia (ARM) ՀՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին» (ARM)
Law on State Duty of the Republic of Armenia ՀՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին» (ENG)
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License