Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (8) arrow_drop_up arrow_drop_down
Դիմել ջրամատակարարման համակարգին միացման համար  (2) expand_more expand_less
Ստանալ միացման պայմանգիր կնքելու առաջարկ  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել ստորագրված միացման պայմանգիրը և վճարման անդորագիրը  (2) expand_more expand_less
Ստանալ ծառայությունների մատուցման պայմանգիր ստորագրելու առաջարկ  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել ստորագրված ծառայությունների մատուցաման պայմանգիրը և վճարման անդորագիրը  (2) expand_more expand_less

6
Ստանալ Ծառայություների Մատուցման Պայմանագիր կնքելու առաջարկ
(last modified: 25/02/2020)

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

 -  30 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ

Աբովյան փող., 66ա շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան), Երևան 0025
Հեռ.: +374-11-300185
էլ. փոստ: office@yerevandjur.am
Կայք: https://www.veolia.am/hy
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Հաճախորդների սպասարկման ցանկացած կենտրոն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Հաճախորդների սպասարկաման կենտրոնի աշխատակից

List of Customer Service Offices List of Customer Service Offices

Ակնկալվող արդյունք

Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ

Ժամկետ

Շինարարական աշխատանքների ավարտից և վերջնահաշվարկից հետո դիմումատուն ստանում է առաջարկ՝ ստորագրել Ծառայությունների Մատուցման Պայմանագիր, որը կազմված է 2 օրինակից։ Դիմողը ծանուցվում է նաև միացման վճարը չվճարված մնացորդի վերաբերյալ:

Դիմորդը պարտավոր է Մատակարարողին ներկայացնել ստորագրված Պայմանագրի մեկ օրինակը այն ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում `միացման վճարի չվճարված մասի վճարման անդորրագրի հետ միասին:

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը   30 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թ. N 378-Ն որոշում
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թ. N 378-Ն որոշում
2. ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016թ. N 379-Ն որոշում
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016թ. N 379-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

60-ից 120 աշխատանքային օրվա ընթացքում (կախված շինարարական աշխատանքներից), Միացման Պայմանագիրը և միացման վճարի 80% կանխավճարը ստանալուց հետո, մատակարարը իրականացնում է շինարարական աշխատանքները, կատարում է վերջնական հաշվարկներ և պատրաստում է Ծառայությունների Մատուցման Պայմանագիր կնքելու առաջարկ `կազմված 2 օրինակ և ստորագրված մատակարարի կողմից: Դիմողը փաստաթղթերը ստանում է փոստով կամ կարող է այցելել ցանկացած սպասարկման կենտրոն և ստանալ վերնշյալ փաստաթղթերը:

Աջակցություն խնդրի դեպքում: «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ

Պատասխանատու կառույց

«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ

Աբովյան փող., 66ա շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան), Երևան 0025
Հեռ.: +374-11-300185
էլ. փոստ: office@yerevandjur.am
Կայք: https://www.veolia.am/hy
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Հեռախոսազանգերի կենտրոն

Հեռախոսային կենտրոնը գործում է 24/7/365 սկզբունքով

Պատասխանատու անձ

Նունե Մեսրոպյան

Հեռախոսային կենտրոնի ղեկավար
Հեռ.: 0800-00185 / 1-85
էլ. փոստ: nune.mesropyan@vjur.am
Call Center Working Hours Call Center Working Hours
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License