Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

11
Ներկայացնել դիմում թեկնածություն ստանալու համար
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

10 mn  -  25 mn
 -  5 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Մեկ պատուհան» գրասենյակ

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Մեկ պատուհան» գրասենյակի աշխատակից

Ակնկալվող արդյունք

Ծանուցում

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցչին ներգրավելու վերաբերյալ դիմում
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցչին ներգրավելու վերաբերյալ դիմում
2. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Ներկայացուցչի դեպքում
1. Լիազորագիր
Լիազորագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցչի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը
Եթե կառուցված օբյեկտին անհրաժեշտ է տրամադրել նաև փոստային առաքման նոր հասցե
1. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման անդորրագիր

Ժամկետ

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմից Ընդունող Հանձնաժողովի անդամի թեկնածության առաջարկը կառուցապատողը ստանում է դիմումը մուտքագրելու օրվանից 5-օրյա ժամկետում։
Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  15րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը   5 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
2. Երևան քաղաքի ավագանու 6 մայիսի 2011թ. N224-Ն որոշում
Երևան քաղաքի ավագանու 6 մայիսի 2011թ. N224-Ն որոշում
3. Ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվության) տրամադրման ուղեցույց
Ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվության) տրամադրման ուղեցույց

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Եթե կառուցված օբյեկտին անհրաժեշտ է տրամադրել նաև փոստային առաքման նոր հասցե, ապա Ընդունող հանձնաժողովի կազմում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան անդամի թեկնածութուն ստանալու դիմումին կառուցապատողը պետք է կցի նաևւ հասցե տրամադրելու ծառայության համար նախատեսված տեղական վճարի անդորրագիրը (կամ անդորրագրերը):

Երևան համայնքի կողմից անշարժ գույքի հասցեի տրամադրման դիմաց գանձվող վճարը կազմում է 15000 ՀՀ դրամ։ Հասցե տրամադրելու ծառայٳթյան համար սահմանված տեղական վճարն անհրաժեշտ է փոխանցել Երեւանի քաղաքապետարանի 900015211452 հաշվեհամարին:

Աջակցություն խնդրի դեպքում: Երևանի Քաղաքապետարան

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Թեժ գիծ» ծառայություն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
ՇԲԹ: 09:00 - 18:00
ԿՐԿ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Թեժ գծի» օպերատոր

Հեռ.: 1-05 / + 374 (11) 514-000
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License