Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

Ներկայացնել դիմումը առցանց
(last modified: 25/02/2020)

Այս քայլի համար կարող եք դիմել առցանց

language Դիմել առցանց

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Շինարարական թույլտվությունների առցանց համակարգ


Հեռ.: +374 60 464546
էլ. փոստ: support@zenta.co
Կայք: http://e-permits.am

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
2. 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ ընթերցող սարք

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Կառուցապատողը (դիմումատուն) իր հայեցողությամբ կարող է դիմումը մուտքագրել նաև էլեկտրոնային եղանակով՝ www.e-permits.am շինարարության թույլտվությունների ստացման առցանց համակարգի միջոցով:
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License