Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

2
Ստանալ ծանուցում դիմումի վերաբերյալ
(last modified: 25/02/2020)

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

 -  0.5 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Ակնկալվող արդյունք

Ժամկետ

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը   0.5 օր

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Դիմողը կարող է առցանց հետևել դիմումի ընթացքին՝ հետևելով այս հղմանը https://www.yerevan.am/am/follow-the-processing-of-application/ և մուտքագրելով դիմումի ծանուցման մեջ նշված թվային ծածկագիրը։

Դիմումի պատասխանը պատրաստ լինելուց հետո այն ուղարկվում է դիմուղի հասցեով: Միևնույն ժամանակ, դիմողը նաև տեղեկացվում է դիմումի կարգավիճակի մասին իր կողմից տրամադրված հեռախոսահամարով։

Ծանուցումը ստանալուց հետո դիմողը պետք է այցելի Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան «Մեկ պատուհան» գրասենյակ՝ նախագծման թույլտվութուն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար:

Աջակցություն խնդրի դեպքում: Երևանի Քաղաքապետարան

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Թեժ գիծ» ծառայություն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
ՇԲԹ: 09:00 - 18:00
ԿՐԿ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Թեժ գծի» օպերատոր

Հեռ.: 1-05 / + 374 (11) 514-000
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License