Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (5) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել հայտ ներկայացնելու և վկայագիր ստանալու համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել հայտ արդյունաբերկան նմուշի գրանցման համար  (1) expand_more expand_less
Ստանալ հայտի ներկայացման թվականը  (1) expand_more expand_less
Արդյունաբերական նմուշի գրանցումը  (2) expand_more expand_less

5
Ստանալ արդյունաբերական նմուշի գրանցման վկայագիրը
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Պետական Գրանցամատյանների բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Ակնկալվող արդյունք

Արդյունաբերական նմուշի գրանցման վկայագիր

Ժամկետ

Տեղեկությունների հրապարակումից հետո պետական լիազոր մարմինն ապրանքային նշանի իրավատիրոջը կամ նրա ներկայացուցչին հանձնում է (անհրաժեշտության դեպքում փոստով ուղարկում է) արդյունաբերական նմուշի գրանցման վկայագիրը։

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ENG)
ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ENG)
2. ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ARM)
ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ARM)

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Գրանցված արդյունաբերական նմուշը կարող է պահպանվել հայտի ներկայացման թվականից սկսած 5 տարի ժամկետով՝ երկարաձգման հնարավորությամբ։
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License