Entidades del Municipio

Օրենսդրություն

Ձևաթղթեր և փաստաթղթեր

«ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ

Հասցե:
Աբովյան փող., 66ա շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան)
Հեռ.:
+374-11-300185
էլ. փոստ:

Պատասխանատու բաժիններ և անձիք

Հաճախորդների սպասարկման ցանկացած կենտրոն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
Հաճախորդների սպասարկաման կենտրոնի աշխատակից

Հեռախոսազանգերի կենտրոն

Նունե Մեսրոպյան
Հեռախոսային կենտրոնի ղեկավար
Հեռ.  0800-00185 / 1-85
էլ. փոստ  nune.mesropyan@vjur.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License