Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ձեռք բերել անձնագրի նոտարական վավերացմամաբ թարգմանություն  (2) expand_more expand_less
Ստանալ առողջական վիճակի մասին տեղեկանք  (1) expand_more expand_less
Կատարել վճարում ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ձեռք բերելու համար  (1) expand_more expand_less
Ձեռք բերել ժամանակավոր կացության կարգավիճակ  (3) expand_more expand_less

5
Ներկայացնել հայտ
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

10 mn  -  30 mn
25 օր  -  30 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային եվ վիզաների վարչութուն

Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/10 շենք (Դավթաշեն վարչ. շրջան), Երևան 0054
Հեռ.: +374 10 370264
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Վիզաների և օտարերկրյա քաղաքացիների հաշվառման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 14:00, 15:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 14:00, 15:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 14:00, 15:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 14:00, 15:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 10:00 - 14:00, 15:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Հաշվառման բաժնի աշխատակից

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Դիմում - Հարցաթերթիկ
Դիմում - Հարցաթերթիկ
2. Անձնագրի նոտարական վավերացմամաբ թարգմանությունը
Անձնագրի նոտարական վավերացմամաբ թարգմանությունը
3. Առողջական վիճակի մասին տեղեկանք
Առողջական վիճակի մասին տեղեկանք
4. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման անդորրագիրը
5. 01 - Libre deuda de patente
Հայաստանի մուտքի վիզա (օրինակ)
կամ 01 - Libre deuda de patente
Անձնագրի կնիքը (օրինակ)
6. 01 - Libre deuda de patente
Լուսանկար (3 originales)
35 x 45 մմ չափսի
Օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հիմնադիրների, տնօրենների կամ լիազորված ներկայացուցիչների դեպքում
1. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
2. Կանոնադրություն
Կանոնադրություն (2 օրինակներ)
Օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող աշխատողների դեպքում
1. 01 - Libre deuda de patente
Աշխատանքի թույլտվություն

Ժամկետ

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  15րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   15րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   25 օր - Առավելագույնը   30 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Օտարերկրացիների մասին» (ENG)
ՀՀ օրենքը «Օտարերկրացիների մասին» (ENG)
2. ՀՀ օրենքը «Օտարերկրացիների մասին» (ARM)
ՀՀ օրենքը «Օտարերկրացիների մասին» (ARM)
3. ՀՀ կառավարության 7 փետրվարի 2008 թվականի N 134-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 7 փետրվարի 2008 թվականի N 134-Ն որոշում
4. ՀՀ կառավարության 12 մայիսի 2016 թվականի N 493-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 12 մայիսի 2016 թվականի N 493-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Անձնագրերի և Վիզաների Վարչությունը, Ազգային Անվտանգության Ծառայության հետ համագործակցելով, ձեր դիմումը ուսումնասիրելիս հաշվի է առնում տարբեր գործոններ, ինչպիսիք են՝ իրականացվող ներդրումային ծրագիրը, դրա չափը, գտնվելու վայրը, աշխատատեղերի քանակը, ազգությունը և այլն։ հնարավոր է, որ ձեզ հրավիրեն հարցազրույցի՝ նախքան վերջնական որոշում կայացնելը։

Հայաստանում կացության կարգավիճակ ստանալու համար պետք է կա՛մ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալել Հայաստանում, կա՛մ աշխատանքային թույլտվություն ունենալ։ Եթե հանդիսանում եք օտարերկրյա կապիտալ ունեցող առևտրային ընկերության հիմնադիր, տնօրեն կամ լիազոր ներկայացուցիչ, ապա ձեզ հարկավոր չէ աշխատանքի թույլտվություն և դուք կարող եք առանց թույլտվության անցնել աշխատանքի Հայաստանում գտնվելու ընթացքում: Այլ դեպքերում օտարերկրյա քաղաքացիները պարտավոր են աշխատանքային թույլտվություն ունենալ՝ Հայաստանում բնկավելու, աշխատելու և կացության կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։

Համաձայն «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի՝ առանց աշխատանքի թույլտվության Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են աշխատել`

- Հայաստանի Հանրապետության մշտական և հատուկ կացության կարգավիճակ ունեցողները

- Հայաստանի Հանրապետության ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ունեցողները

- օտարերկրյա պետության առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված այդ կազմակերպությունների ներկայացուցչություններում աշխատելու նպատակով

- օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հիմնադիրները, տնօրենները կամ լիազորված ներկայացուցիչները.

- օտարերկրյա առևտրային կազմակերպության կողմից իր մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն առաքվող կամ օտարերկրյա առևտրային կազմակերպություններից գնված մեքենաները, սարքավորումները, հաստոցները տեղադրելու, վերանորոգելու և դրանք շահագործելու համար աշխատողներին որակավորելու նպատակով 6 ամսից ոչ ավել ժամկետով ժամանող օտարերկրյա մասնագետները.

- Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի հիման վրա ժամանող մասնագետները կամ այլ անձինք.

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած` առանձին մասնագիտություններով բարձր որակավորում ունեցող օտարերկրացի մասնագետները

- օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր

Համաձայն ՀՀ Կառավարության N 493-Ն որոշման, եթե օտարերկրյա աշխատողը չի համապատասխանում «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բացառություններից որևէ մեկին, ապա գործատուն պետք է ձեք բերի աշխատանքի թույլտվություն այդպիսի աշխատողի համար: Ըստ սահմանված կարգի ՝ գործատուները պետք է առաջին հերթին դիմեն ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարություն ՝ թափուր պաշտոնը ՀՀ քաղաքացիով լրացնելու համար: Եթե նախարարությունը չի առաջարկում պաշտոնի համար հարմար թեկնածու կամ գործատուն հրաժարվում է առաջարկված թեկնածուից, գործատուն կարող է դիմել նախարարություն `օտարերկրյա քաղաքացու համար աշխատանքի թույլտվությունը ստանալու համար: Ընդհանուր առմամբ, աշխատանքի թույլտվություն ստանալը ընթացակարգը տևում է 10-15 աշխատանքային օր:

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ ոստիկանության անձնագրային եվ վիզաների վարչութուն

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային եվ վիզաների վարչութուն

Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/10 շենք (Դավթաշեն վարչ. շրջան), Երևան 0054
Հեռ.: +374 10 370264
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Վիզաների և օտարերկրյա քաղաքացիների հաշվառման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 14:00, 15:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 14:00, 15:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 14:00, 15:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 14:00, 15:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 10:00 - 14:00, 15:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Սրբուհի Մինասյան

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության վիզաների և օտարերկրյա քաղաքացիների հաշվառման բաժնի պետի տեղակալ
Հեռ.: +374 11 370219
էլ. փոստ: avv@police.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License