Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (4) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ապրանքների համապատասխանությունը ԵՄ արտահանման չափորոշիչներին expand_more expand_less
Ստուգել առցանց ոչ պարտադիր
language
Ներկայացնել հայտ լիազոր մարմնին  (2) expand_more expand_less
Ստանալ ծանուցում լիազոր մարմնի կողմից  (1) expand_more expand_less
Ստանալ գրանցված արտահանող դառնալու համար ներկայացրած հայտի վերաբերյալ որոշումը  (1) expand_more expand_less

4
Այցելել լիազոր մարմին և ստանալ որոշումը
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Մ. Մկրտչյան 5, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597 205 / +374 11 597 206
էլ. փոստ: secretariat@mineconomy.am
Կայք: https://www.mineconomy.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչություն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի աշխատակից

Հեռ.: +374 11 597176 / +374 11 597177
էլ. փոստ: rexarmenia2018@gmail.com

Ակնկալվող արդյունք

Դիմումի վերաբերյալ որոշում

Ժամկետ

Հերթում սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը  5րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Գրանցված արտահանող դառնալու հայտի վերաբերյալ որոշումը ներառում է REX գրանցման համարը, ինչպես նաև ծագման հավաստման հայտարարությունը։

REX գրանցման համարը ստանալուց հետո արտահանողը կարող է օգտագործել այն ԵՄ արտահանումների ժամանակ`արտոնյալ պայմաններով։

Ծագման մասին հայտարարությունները ներկայացվում են հաշիվ-ապրանքագրում։

Գրանցված արտահանողը ինքն է պատասխանատվություն կրում իր կողմից ինքնահավաստագրված ապրանքների համար և ցանկացած ժամանակ պետք է պատրաստ լինի ապացուցել ապրանքի համապատասխան ծագումը և ներկայացնի այն հավաստող փաստաթղթեր։

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Մ. Մկրտչյան 5, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597 205 / +374 11 597 206
էլ. փոստ: secretariat@mineconomy.am
Կայք: https://www.mineconomy.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչություն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Մարիաննա Պողոսյան

Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի պետ
Հեռ.: +374 11 597177
էլ. փոստ: rexarmenia2018@gmail.com
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License