Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (4) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ապրանքների համապատասխանությունը ԵՄ արտահանման չափորոշիչներին expand_more expand_less
Ստուգել առցանց ոչ պարտադիր
language
Ներկայացնել հայտ լիազոր մարմնին  (2) expand_more expand_less
Ստանալ ծանուցում լիազոր մարմնի կողմից  (1) expand_more expand_less
Ստանալ գրանցված արտահանող դառնալու համար ներկայացրած հայտի վերաբերյալ որոշումը  (1) expand_more expand_less

2
Ներկայացնել հայտը
(last modified: 25/02/2020)

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

5 օր  -  7 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Մ. Մկրտչյան 5, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597 205 / +374 11 597 206
էլ. փոստ: secretariat@mineconomy.am
Կայք: https://www.mineconomy.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչություն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի աշխատակից

Հեռ.: +374 11 597176 / +374 11 597177
էլ. փոստ: rexarmenia2018@gmail.com

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Գրանցաված արտահանող դառնալու դիմում
Գրանցաված արտահանող դառնալու դիմում
2. Ուղեկցող նամակ
Ուղեկցող նամակ

Ժամկետ

Հայտը Էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնելուց հետո, 5-ից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, լիազոր մարմինը ստուգում է հայտը և գրանցված տեղեկատվությունը և որոշում է կայացնում արտահանողին գրանցելու և REX գրանցման համար տրամադրելու մասին: հայտատուն ծանուցվում է այդ որոշման մասին։
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5 օր - Առավելագույնը   7 օր

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Գրանցված արտահանող դառնալու հայտը և ուղեկցող նամակը պետք է ներկայացվի ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության քարտուղարություն։

Լիազոր մարմինը արտահանողին գրանցում է միայն այն դեպքում, եթե արտահանողի կողմից ներկայացված հայտը լիարժեք է, և դրանում ներկայացված տեղեկատվությունը ճիշտ է:

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Մ. Մկրտչյան 5, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597 205 / +374 11 597 206
էլ. փոստ: secretariat@mineconomy.am
Կայք: https://www.mineconomy.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Եվրամիության հետ տնտեսական համագործակցության վարչություն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Մարիաննա Պողոսյան

Եվրամիության հետ համագործակցության բաժնի պետ
Հեռ.: +374 11 597177
էլ. փոստ: rexarmenia2018@gmail.com
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License