Այս քայլը պարտադիր չէ Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (4) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ապրանքների համապատասխանությունը ԵՄ արտահանման չափորոշիչներին expand_more expand_less
Ստուգել առցանց ոչ պարտադիր
language
Ներկայացնել հայտ լիազոր մարմնին  (2) expand_more expand_less
Ստանալ ծանուցում լիազոր մարմնի կողմից  (1) expand_more expand_less
Ստանալ գրանցված արտահանող դառնալու համար ներկայացրած հայտի վերաբերյալ որոշումը  (1) expand_more expand_less

Ստուգել առցանց
(last modified: 25/02/2020)

Այս քայլը կարող եք իրականացնել առցանց

language Ձեռք բերել առցանց

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ԵՄ առևտրի տեղեկատու

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
Ապրանքի կոդերը ըստ Ապրանքի նկարագրման և կոդավորման հարմոնիզացված համակարգի (ՀՀ)

Վճարներ Անվճար

Իրավական հիմք

1. ԵՄ կանոնակարգ թիվ 2015/2446 (ENG)
ԵՄ կանոնակարգ թիվ 2015/2446 (ENG)
2. ԵՄ կանոնակարգ թիվ 2015/2447 (ENG)
ԵՄ կանոնակարգ թիվ 2015/2447 (ENG)
3. ԵՄ կանոնակարգ 978/2012 (ENG)
ԵՄ կանոնակարգ 978/2012 (ENG)
4. ԵՄ կանոնակարգ թիվ 2015/2446 (ARM)
ԵՄ կանոնակարգ թիվ 2015/2446 (ARM)
5. ԵՄ կանոնակարգ թիվ 2015/2447 (ARM)
ԵՄ կանոնակարգ թիվ 2015/2447 (ARM)

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

2008թ. վերջին Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է Եվրոպական Հանձնաժողովին և 2009թ. հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունն օգտվում է կայուն զարգացման և արդյունավետ կառավարման համար ԵՄ կողմից տրամադրվող «Արտոնությունների ընդհանրացված և համալրված համակարգից» (GSP+):

2014թ. հունվարի 1-ից Եվրոպական Հանձնաժողովի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկվել է ԵՄ վերանայված «Արտոնությունների ընդհանրացված և համալրված համակարգի (GSP+)» արտոնյալ առևտրային ռեժիմի նոր փուլում

«GSP+» արտոնյալ առևտրային ռեժիմը հնարավորություն է տալիս հայկական ծագման ավելի քան 6200 ապրանքատեսակ ԵՄ շուկա արտահանել զրոյական կամ նվազեցված մաքսատուրքերով:

List of GSP+ products (ENG) List of GSP+ products (ENG)
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License