Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (4) arrow_drop_up arrow_drop_down
Գրանցել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն  (1) expand_more expand_less
Ձեռք բերել կնիք ընկերության համար (ըստ ցանկության) expand_more expand_less
Բացել բանկային հաշիվ  (1) expand_more expand_less
Գրանցել աշխատողների  (2) expand_more expand_less

1
Գրանցվել «Մեկ պատուհան»-ի միջոցով
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

Կոմիտասի պող., 49/3 շենք, 9-րդ հարկ (Արաբկիր վարչ. շրջան), Երևան 0051
Հեռ.: +374 10 201 445 / +374 10 201 461
Կայք: http://www.e-register.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Սպասարկման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Սպասարկման բաժնի աշխատակից

Regional Service Offices /  Տարածքային սպասարկման գրասենյաներ Regional Service Offices / Տարածքային սպասարկման գրասենյաներ

Ակնկալվող արդյունք

Պետ. ռեգիստրի քաղվածք

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ
Ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ
2. Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
3. Հիմնադիրների կողմից հաստատված կանոնադրություն
Հիմնադիրների կողմից հաստատված կանոնադրություն
4. Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը
Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը
5. 01 - Libre deuda de patente
Դիմում
Եթե իրավաբանական աձի հիմնադիրը ՀՀ քաղաքացի է
1. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
Եթե իրավաբանական աձի հիմնադիրը օտարերկրյա քաղաքացի է
1. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
2. Անձնագրի նոտարական վավերացմամբ թարգմանություն
Անձնագրի նոտարական վավերացմամբ թարգմանություն

Վճարներ Անվճար

Ժամկետ

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  20րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   10րոպե - Առավելագույնը   15րոպե

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»
ՀՀ օրենքը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Գրանցումը իրականացվում է «մեկ պատուհան»-ի սկզբունքով։ Գրանցման արդյունքում դիմողը ստանում է պետական հաշվառման համար, Հարկ վճարողի հաշվառման համար, ինչպես նաև սոցիալական վճարների պարտավորությունների անձնական հաշվի քարտի համար։

Դիմումի ձևը, իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարությունը, իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը կամ հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը և իրավաբանական անձի կանոնադրությունը գեներացվում են տեղում՝ գրանցման ժամանակ։ Համապատասխան աշխատակիցը նշված փաստաթղթերը կտրամադրի ձեզ՝ տեղում լրացնելու կամ ստորագրելու համար։

Գրանցման ընթացքում բոլոր հիմնադիրների ներկայությունը պարտադիր է։

Բացի պետական ռեգիստրի գործակալությունից, դուք կարող եք գրանցել իրավաբանական անձ նաև Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակներում, որոնց ցանկը կցված է ներքևում։

United Organizations of the State Services / Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակներ United Organizations of the State Services / Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակներ

Աջակցություն խնդրի դեպքում: Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

Պատասխանատու կառույց

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

Կոմիտասի պող., 49/3 շենք, 9-րդ հարկ (Արաբկիր վարչ. շրջան), Երևան 0051
Հեռ.: +374 10 201 445 / +374 10 201 461
Կայք: http://www.e-register.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Սպասարկման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Աննա Դավթյան

Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի ղեկավար
Հեռ.: +374 10 201 445
էլ. փոստ: anna.davtyan@e-register.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License