Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (3) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ԱՊՀ անդամ երկրներ արտահանման համար ապրանքնի ծագման երկրի չափանիշները expand_more expand_less
Ստուգել չափանիշները ոչ պարտադիր
Կատարել վճարում  (1) expand_more expand_less
Դիմել «ՍՏ-1» ձևի ծագման երկրի հավաստագիր ստանալու համար  (2) expand_more expand_less

2
Ներկայանել դիմում
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

10 mn  -  20 mn
1 օր  -  3 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական Պալատ

Խանջյան փող., 11 շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան), Երևան 0010
Հեռ.: +374 60 484902 / +374 10 560184
էլ. փոստ: info@armcci.am
Կայք: http://armcci.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Հավաստագրման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Հավաստագրման բաժնի աշխատակից

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Դիմում
Դիմում
2. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման անդորրագիրը
3. 01 - Libre deuda de patente
Տնօրենի անձնագիրը
4. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Արտադրության մշտական անվանացանկի և մեկ պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող առաքման (առաքումների) դեպքում
1. հումքի ձեռքբերմանը և ծագման երկրին վերաբերող փաստաթղթեր
հումքի ձեռքբերմանը և ծագման երկրին վերաբերող փաստաթղթեր
2. Ապրանքների առաքման ձեւակերպման փաստաթղթերի
Ապրանքների առաքման ձեւակերպման փաստաթղթերի
3. 01 - Libre deuda de patente
Տեխնոլոգիական քարտեր կամ այլ փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա իրականացվում են արտադրական գործընթացները
4. 01 - Libre deuda de patente
Հաշվապահական փաստաթղթեր, որոնք թույլ են տալիս պատշաճ կերպով որոշել ապրանքի ծագման երկիրը
Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջությամբ արտադրված ապրանքների դեպքում, բացառությամբ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 07, 08, և 10 խմբերին դասվող գյուղատնտեսական մթերքների դեպքում
1. 01 - Libre deuda de patente
հումքի արդյունահանման եւ վերամշակման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը
2. 01 - Libre deuda de patente
Տեղեկանք կամ հայտարարագիր տարեկան արտադրության հզորության մասին
ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 07, 08, և 10 խմբերին դասվող գյուղատնտեսական մթերքների դեպքում
1. Տեղեկանք կամ հայտարարագիր արտադրության մասին
Տեղեկանք կամ հայտարարագիր արտադրության մասին
2. 01 - Libre deuda de patente
Տեղեկատվություն ներմուծողի մասին (երկիրը և անձի անվանումը)
Ներկայացուցչի դեպքում
1. Լիազորագիր
Լիազորագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցչի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

Ժամկետ

Դիմողին փորձաքննություն պահանջող ապրանքի ծագման երկրի հավաստագիրը պալատի կողմից տրամադրվում է դիմումի ստացման օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Առանց փորձաքննության՝ ծագման երկրի հավաստագիրը տրամադրվում է մեկօրյա ժամկետում:
Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  10րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   1 օր - Առավելագույնը   3 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 30 դեկտեմբերի 2010 թվականի N 1772-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 30 դեկտեմբերի 2010 թվականի N 1772-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Փորձագետը ներկայացված փաստաթղթերն ու տեղեկատվությունն ուսումնասիրելուց հետո անցկացնում է փորձաքննություն, որի նպատակն է`

1) որոշել ապրանքի արտադրության համար օգտագործված նյութերի և բաղադրիչների քանակները.

2) անհրաժեշտության դեպքում որոշել բաղադրիչների ծագման երկիրը.

3) որոշել արտադրանքի արտադրության համար օգտագործվող յուրաքանչյուր բաղադրիչի, այդ թվում` ներմուծված բաղադրիչի արժեքը, չափը և տեսակարար կշիռը՝ տվյալ արտադրանքի վերջնական գնի մեջ:

Փորձագետը փորձաքննության անցկացման նպատակով իրավունք ունի`

1) մուտք գործելու արտահանող կազմակերպություն, ուսումնասիրելու արտադրության գործընթացները.

2) ստուգելու և վերլուծելու արտահանվող ապրանքների տեխնոլոգիական գործընթացները:

Փորձագետը դիմողի ներկայացրած փաստաթղթերն ու տեղեկատվությունն ուսումնասիրելուց հետո կազմում է փորձաքննության մասին ակտ՝ ապրանքի ծագման երկրի վերաբերյալ։ Փորձաքննության մասին ակտը փորձագետի կողմից ներկայացվում է պալատ: Պալատը, փորձաքննության մասին ակտի հիման վրա, դիմողին տրամադրում է ծագման երկրի հավաստագիր կամ մերժում է դիմումը:

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական Պալատ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական Պալատ

Խանջյան փող., 11 շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան), Երևան 0010
Հեռ.: +374 60 484902 / +374 10 560184
էլ. փոստ: info@armcci.am
Կայք: http://armcci.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Հավաստագրման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Մարգարիտա Պետրոսյան

Հավաստագրման բաժնի պետ
Հեռ.: +374 60 270 333
էլ. փոստ: havastagir@armcci.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License