Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստանալ տեղեկանք ԱՏԳ կազմակերպչի կողմից  (2) expand_more expand_less
Դիմել ազատ տնտեսական գոտու շահագործող դառնալու համար  (3) expand_more expand_less
Ստանալ ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառվելու վկայական  (2) expand_more expand_less

2
Ստանալ տեղեկանք ԱՏԳ կազմակերպչի կողմից
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Գործող ազատ տնտեսական գետիներ

Ակնկալվող արդյունք

ԱՏԳ կազմակերչի կողմից տրամադրված տեղեկանք
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License