Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել գույքի միանսկան տեղեկանքի ձեռքբերման և գրանցման համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ջեռք բերել միասնական տեղեկանք գույքի նկատմամաբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ  (3) expand_more expand_less
Վավերացնել առուվաճառքի պայմանգիրը և գրանցել սեփականության իրավունքը նոտարական գրասենյակում expand_more expand_less
Գրանցել գույքի սեփականության իրավունքը Կադաստրի Կոմիտեում  (3) expand_more expand_less

2
Ներկայացնել դիմում միասնական տեղեկանք ստանալու համար
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

20 mn  -  35 mn
0.5 օր  -  3 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Կադաստրի Կոմիտե

Արշակունյաց պող., 7 շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան), Երևան 0023
Հեռ.: +374 60 474205 / +374 60 474222
էլ. փոստ: mail@cadastre.am
Կայք: https://www.cadastre.am
Ուղղություններ: Google maps
Միայն Արաբկիրի սպասարկման գրասենյակն է բաց շաբաթ օրերին ՝ ժամը 09:00 - 18:00 ։

Պատասխանատու բաժին

Ցանկացած սպասարկման գրասենյակ

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
Միայն Արաբկիրի սպասարկման գրասենյակն է բաց շաբաթ օրերին ՝ ժամը 09:00 - 18:00 ։

Պատասխանատու անձ

Սպասարկման գրասենյակի աշխատակից

Territorial Service Offices Territorial Service Offices

Ակնկալվող արդյունք

Ստացական

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Դիմում
Դիմում
2. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման անդորրագիրը
3. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ

Ժամկետ

Անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքը տրամադրվում է դրա համար դիմումը սահմանված կարգով ներկայացվելու օրվանից 3-րդ աշխատանքային օրը.

Դիմողի ցանկությամբ անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող է տրամադրվել նաև դիմումը ներկայացվելու օրվանից հետո` 2-րդ աշխատանքային օրը, որի դեպքում տեղեկատվության տրամադրման վճարը բազմապատկվում է երկու գործակցով:

Դիմողի ցանկությամբ գրանցված անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ տեղեկատվությունը (այդ թվում` միասնական տեղեկանքի ձևով) կարող է տրամադրվել դիմումը ներկայացնելու օրը` աշխատանքային երկու ժամվա ընթացքում, որի դեպքում տեղեկատվության տրամադրման վճարը բազմապատկվում է վեց գործակցով:

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   10րոպե - Առավելագույնը  20րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   10րոպե - Առավելագույնը   15րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   0.5 օր - Առավելագույնը   3 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին»
ՀՀ օրենքը «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին»

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Դիմումը կարող է ներկայացվել ցանկացած սպասարկման գրասենյակ՝ անկախ անշարժ գույքի գտնվելու վայրից: Դիմումի հիման վրա նախապատրաստված տեղեկատվությունը ևս կարելի է ստանալ կադաստրի պետական կոմիտեի ցանկացած սպասարկման գրասենյակից՝ անկախ անշարժ գույքի գտնվելու վայրից կամ այն հանգամանքից, թե որ գրասենյակում է տրվել տեղեկատվության տրամադրման դիմումը:

Դիմումի ձևը գեներացվում է տեղում և սպասարկման գրասենյակի համապատասխան աշխատակցի կողմից մուտքագրում է բոլոր տվյալները համակարգ, որից հետո գեներացված դիմումը ստորագրվում է հայտատուի կողմից: Միևնույն ժամանակ, դիմումատուն հնարավորություն ունի լրացնել դիմումի ձևաթուղթը նախքան սպասարկման գրասենյակ այցելելը:

Դիմողի ինքնությունը ստուգվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակի կամ սահմանված կարգով հաստատված պատճենի հիման վրա, առանց որի դիմում չի ընդունվում: Ներկայացված դիմումը և կից փաստաթղթերը մուտքագրվում են դիմողի ներկայությամբ և գրանցվում են դիմումների հաշվառման մատյանում, որից հետո դիմողին տրամադրվում է ստացական՝ նշելով դիմումի մուտքագրման օրը, ժամը, րոպեն, մուտքի համարը, դիմողի տվյալները, դիմումով ներկայացվող պահանջը և դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկը:

Դիմողին տրամադրվում է դիմումի մուտքագրման «բանալի» և գաղտնաբառ, որոնցով նա հնարավորություն ունեն կոմիտեի պաշտոնական կայքէջում՝ e-cadastre.am , հետևելու իրենց դիմումի քննարկման ընթացքին:

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Կադաստրի Կոմիտե

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Կադաստրի Կոմիտե

Արշակունյաց պող., 7 շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան), Երևան 0023
Հեռ.: +374 60 474205 / +374 60 474222
էլ. փոստ: mail@cadastre.am
Կայք: https://www.cadastre.am
Ուղղություններ: Google maps
Միայն Արաբկիրի սպասարկման գրասենյակն է բաց շաբաթ օրերին ՝ ժամը 09:00 - 18:00 ։

Պատասխանատու բաժին

Միջազգային կապերի բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
Միայն Արաբկիրի սպասարկման գրասենյակն է բաց շաբաթ օրերին ՝ ժամը 09:00 - 18:00 ։

Պատասխանատու անձ

Վազգեն Բորյան

Միջազգային կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ
Հեռ.: +374 60 474129
էլ. փոստ: vazgen.boryan@cadastre.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License