Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել գույքի միանսկան տեղեկանքի ձեռքբերման և գրանցման համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ջեռք բերել միասնական տեղեկանք գույքի նկատմամաբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ  (3) expand_more expand_less
Վավերացնել առուվաճառքի պայմանգիրը և գրանցել սեփականության իրավունքը նոտարական գրասենյակում expand_more expand_less
Գրանցել գույքի սեփականության իրավունքը Կադաստրի Կոմիտեում  (3) expand_more expand_less

5
Կնքել առուվաճառքի պայմանագիր և գրանցել սեփակաության իրավունքը
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

20 mn  -  35 mn
0.5 օր  -  4 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Կադաստրի Կոմիտե

Արշակունյաց պող., 7 շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան), Երևան 0023
Հեռ.: +374 60 474205 / +374 60 474222
էլ. փոստ: mail@cadastre.am
Կայք: https://www.cadastre.am
Ուղղություններ: Google maps
Միայն Արաբկիրի սպասարկման գրասենյակն է բաց շաբաթ օրերին ՝ ժամը 09:00 - 18:00 ։

Պատասխանատու բաժին

Ցանկացած սպասարկման գրասենյակ

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
Միայն Արաբկիրի սպասարկման գրասենյակն է բաց շաբաթ օրերին ՝ ժամը 09:00 - 18:00 ։

Պատասխանատու անձ

Սպասարկման գրասենյակի աշխատակից

Territorial Service Offices Territorial Service Offices

Ակնկալվող արդյունք

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Դիմում
Դիմում
2. Առուվաճառքի պայմանագիր
Առուվաճառքի պայմանագիր
3. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման անդորրագիր
4. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման ադորրագիրը
5. 01 - Libre deuda de patente
Պայմանգրի կողմերի ներկայությունը
Գույքը վաճառողի դեպքում
1. Միասնական տեղեկանք
Միասնական տեղեկանք
2. Վաճառվող գույքի սեփականության վկայական
Վաճառվող գույքի սեփականության վկայական
3. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
Գնորդ հանդիսացող կազմակերպության դեպքում
1. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
2. 01 - Libre deuda de patente
Տնօրենի անձնագիրը
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ

Ժամկետ

Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցումը կատարվում է պետական գրանցման դիմումը սույն օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվելու օրվանից 4-րդ աշխատանքային օրը։

Դիմողի ցանկությամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագման, փոփոխման, փոխանցման պետական գրանցումը կարող է կատարվել նաև արագացված կարգով, որի դեպքում սույն օրենքով սահմանված վճարները բազմապատկվում են հետևյալ գործակիցներով.

1) պետական գրանցման դիմումը ներկայացվելու օրվանից 3-րդ աշխատանքային օրը, պետական գրանցում կատարելու դեպքում` երկու գործակցով.

2) պետական գրանցման դիմումը ներկայացվելու օրվանից 2-րդ աշխատանքային օրը, պետական գրանցում կատարելու դեպքում` երեք գործակցով.

3) որպես առանձին անշարժ գույքի միավոր գրանցված գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագմանը, փոփոխմանը, փոխանցմանն ուղղված գործարքներից ծագող իրավունքների պետական գրանցման դիմումը ներկայացնելու օրը` աշխատանքային երկու ժամվա ընթացքում, պետական գրանցում կատարելու դեպքում` վեց գործակցով:

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   10րոպե - Առավելագույնը  20րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   10րոպե - Առավելագույնը   15րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   0.5 օր - Առավելագույնը   4 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին»
ՀՀ օրենքը «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին»
2. ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1851-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 22 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1851-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Դիմումը կարող է ներկայացվել ցանկացած սպասարկման գրասենյակ՝ անկախ անշարժ գույքի գտնվելու վայրից: Դիմումի հիման վրա նախապատրաստված տեղեկատվությունը ևս կարելի է ստանալ կադաստրի պետական կոմիտեի ցանկացած սպասարկման գրասենյակից՝ անկախ անշարժ գույքի գտնվելու վայրից կամ այն հանգամանքից, թե որ գրասենյակում է տրվել տեղեկատվության տրամադրման դիմումը:

Դիմումի ձևը գեներացվում է տեղում և սպասարկման գրասենյակի համապատասխան աշխատակցի կողմից մուտքագրում է բոլոր տվյալները համակարգ, որից հետո գեներացված դիմումը ստորագրվում է հայտատուի կողմից: Միևնույն ժամանակ, դիմումատուն հնարավորություն ունի լրացնել դիմումի ձևաթուղթը նախքան սպասարկման գրասենյակ այցելելը:

Առուվաճառքի պայմանագիրը նույնպես գեներացվում է տեղում և ստորագրվում է գնորդի և վաճառողի կողմից։ Գնորդի և վաճառողի ներկայությունը պարտադիր է։

Դիմողի ինքնությունը ստուգվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակի կամ սահմանված կարգով հաստատված պատճենի հիման վրա, առանց որի դիմում չի ընդունվում: Ներկայացված դիմումը և կից փաստաթղթերը մուտքագրվում են դիմողի ներկայությամբ և գրանցվում են դիմումների հաշվառման մատյանում, որից հետո դիմողին տրամադրվում է ստացական՝ նշելով դիմումի մուտքագրման օրը, ժամը, րոպեն, մուտքի համարը, դիմողի տվյալները, դիմումով ներկայացվող պահանջը և դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկը:

Դիմողին տրամադրվում է դիմումի մուտքագրման «բանալի» և գաղտնաբառ, որոնցով նա հնարավորություն ունեն կոմիտեի պաշտոնական կայքէջում՝ e-cadastre.am , հետևելու իրենց դիմումի քննարկման ընթացքին:

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Կադաստրի Կոմիտե

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Կադաստրի Կոմիտե

Արշակունյաց պող., 7 շենք (Կենտրոն վարչ. շրջան), Երևան 0023
Հեռ.: +374 60 474205 / +374 60 474222
էլ. փոստ: mail@cadastre.am
Կայք: https://www.cadastre.am
Ուղղություններ: Google maps
Միայն Արաբկիրի սպասարկման գրասենյակն է բաց շաբաթ օրերին ՝ ժամը 09:00 - 18:00 ։

Պատասխանատու բաժին

Միջազգային կապերի բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
Միայն Արաբկիրի սպասարկման գրասենյակն է բաց շաբաթ օրերին ՝ ժամը 09:00 - 18:00 ։

Պատասխանատու անձ

Վազգեն Բորյան

Միջազգային կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ
Հեռ.: +374 60 474129
էլ. փոստ: vazgen.boryan@cadastre.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License