Այս քայլը պարտադիր չէ Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել գույքի միանսկան տեղեկանքի ձեռքբերման և գրանցման համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ջեռք բերել միասնական տեղեկանք գույքի նկատմամաբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ  (3) expand_more expand_less
Վավերացնել առուվաճառքի պայմանգիրը և գրանցել սեփականության իրավունքը նոտարական գրասենյակում expand_more expand_less
Գրանցել գույքի սեփականության իրավունքը Կադաստրի Կոմիտեում  (3) expand_more expand_less

Վավերացնել առուվաճառքի պայմանգիրը և գրանցել սեփականության իրավունքը նոտարական գրասենյակում
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Հայաստանում գործող ցանկացած նոտարական գրասենյակ

Ակնկալվող արդյունք

Սեփականության վկայական

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Առուվաճառքի պայմանագիր
Առուվաճառքի պայմանագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման անդորրագիր
3. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման ադորրագիրը
Գույքը վաճառողի դեպքում
1. Վաճառվող գույքի սեփականության վկայական
Վաճառվող գույքի սեփականության վկայական
2. Միասնական տեղեկանք
Միասնական տեղեկանք
3. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
Գնորդ հանդիսացող կազմակերպության դեպքում
1. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
2. 01 - Libre deuda de patente
Տնօրենի անձնագիրը
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
Ներկայացուցչի դեպքում
1. Լիազորագիր
Լիազորագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցչի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

Վճարներ AMD 5,000

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
AMD 5,000
Պետական տուրք՝ նոտարական վավերացման համար
Պայմանագրի նոտարակական վավերացման համար սահմանաված ծառայության վճարը կազմում է 10000 - 15000 ՀՀ դրամ։

Ժամկետ

Նոտարական գրասենյակում գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցումը կարող ավելի երկար տևել և չհամապատասխանել օրենքով սահմանված ժամկետներին։

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին» (ENG)
ՀՀ օրենքը «Պետական տուրքի մասին» (ENG)

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Գույքի նկատմամաբ սեփականության իրավունքի օտարումը և պետական գրանցումը կարող է իրականացվել նաև ցանկացած նոտարական գրասենյակում: Այս դեպքում առուվաճառքի պայմանագիրը պետք է ստանա նոտարական վավերացում և նոտարական ծառայությունների համար պետք է վճարվեն լրացուցիչ վճարներ: Պայմանավորվող կողմերի կողմից կնքված առուվաճառքի պայմանագիրը կնքվելուց հետո, նոտարական գրասենյակը կարող է ինքնուրույն իրականացնել սեփականության իրավունքի պետական գրանցում: Արդյունքում, դուք կստանաք սեփականության վկայագիր նոտարական գրասենյակից: Այնուամենայնիվ, նոտարական գրասենյակի կողմից պետական գրանցման տևողությունը կարող է ավելի երկար լինել, քան պետական գրանցումը Կադաստրի Կոմիտեի կողմից։

Դուք կարող եք տեղեկատվություն ստանալ Հայաստանում նոտարական գրասենյակների վերաբերյալ` հետևելով այս հղմանը՝ https://www.e-notary.am

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License