Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (8) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ապրանքային նշանի առկայությունը expand_more expand_less
Կատարել հայտ ներկայացնելու և փորձաքննություն անցկացնելու համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել հայտ ապրանքային նշամնի գրանցման համար  (4) expand_more expand_less
Կատարել ապրանքային նշանի գրանցման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less
Ստանալ ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիր  (2) expand_more expand_less

8
Ստանալ ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիրը
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

0 mn  -  10 mn
 -  5 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Պետական Գրանցամատյանների բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Ակնկալվող արդյունք

Ապրանքային նշանի գրացման վկայական

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ

Ժամկետ

Տեղեկությունների հրապարակումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետական լիազոր մարմինն ապրանքային նշանի իրավատիրոջը կամ նրա ներկայացուցչին հանձնում է (անհրաժեշտության դեպքում փոստով ուղարկում է) ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիրը։
Հերթում սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը  5րոպե
Գործարքի տևողություն: Առավելագույնը   5րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը   5 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ARM)
ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ARM)
2. ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ENG)
ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ENG)

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետը 10 տարի է՝ հայտի ներկայացման թվականից հաշված։

Ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիրը իրավական փաստաթուղթ է, որը հաստատում է պետական գրանցամատյանում ապրանքային նշանի գրանցման փաստը և դրա իրավատիրոջ բացառիկ իրավունքը գրանցված ապրանքային նշանի նկատմամբ` վկայագրում նշված ապրանքների և (կամ) ծառայությունների համար։

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License