Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (8) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ապրանքային նշանի առկայությունը expand_more expand_less
Կատարել հայտ ներկայացնելու և փորձաքննություն անցկացնելու համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել հայտ ապրանքային նշամնի գրանցման համար  (4) expand_more expand_less
Կատարել ապրանքային նշանի գրանցման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less
Ստանալ ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիր  (2) expand_more expand_less

7
Ներկայացնել պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

0 mn  -  10 mn
25 օր  -  46 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Ապրանքային նշանների և արդյունաբերական նմուշների բաժնի աշխատակից

Ակնկալվող արդյունք

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման անդորրագիրը
2. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ

Ժամկետ

Օրենքով սահմանված համապատասխան պետական տուրքի վճարման անդորրագիրն ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետական լիազոր մարմինը ապրանքային նշանը հերթական համարի տակ գրանցում է պետական գրանցամատյանում։

Ապրանքային նշանը պետական գրանցամատյանում գրանցելու օրվանից 1-ամսյա ժամկետում պետական լիազոր մարմինն ապրանքային նշանի գրանցման մասին տեղեկությունները հրապարակում է «Արդյունաբերական սեփականություն» պաշտոնական տեղեկագրում։

Տեղեկությունների հրապարակումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետական լիազոր մարմինն ապրանքային նշանի իրավատիրոջը կամ նրա ներկայացուցչին հանձնում է (անհրաժեշտության դեպքում փոստով ուղարկում է) ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիրը։

Հերթում սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը  5րոպե
Գործարքի տևողություն: Առավելագույնը   5րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   25 օր - Առավելագույնը   46 օր
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License