Այս քայլը պարտադիր չէ Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (8) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ապրանքային նշանի առկայությունը expand_more expand_less
Կատարել հայտ ներկայացնելու և փորձաքննություն անցկացնելու համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել հայտ ապրանքային նշամնի գրանցման համար  (4) expand_more expand_less
Կատարել ապրանքային նշանի գրանցման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less
Ստանալ ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիր  (2) expand_more expand_less

Ստուգել գրանցված ապրանքային նշանները
(last modified: 25/02/2020)

Այս քայլի համար կարող եք դիմել առցանց

language Դիմել առցանց

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ապրանքային նշանը տարբերակիչ նշան է, որն առևտրում տարբերում է որևէ անձի կամ ձեռնարկության ապրանքները և ծառայությունները այլ անձանց նույնատիպ ապրանքներից և ծառայություններից։ Համակարգն օգնում է սպառողներին ճանաչելու և ձեռք բերելու ապրանքներ կամ ծառայություններ, որոնց ծագումն ու որակը, որը մատնանշված է նրանց տարբերակիչ ապրանքային նշաններով, ամենաբարձր մակարդակով բավարարում են իրենց կարիքները։

Մեկ արտադրող կարող է ունենալ բազմաթիվ ապրանքային նշան- ներ։ Կախված իր բրենդային ռազմավարությունից` արտադրողն ինքն է որոշում՝ տարբեր արտադրանքների համար օգտագործել նույն ապրանքային նշանը, թե տարբեր ապրանքային նշաններ։

Ստուգեք որ Ձեր ապրանքային նշանը նույնը չէ կամ շփոթելու աստիճան նման չէ առկա ապրանքային նշաններին: Կատարեք որոնում Մտավոր սեփականության գործակալության կայքի «Ապրանքային նշաններ» բաժնի «Որոնում» ենթաբաժնում: Հղում՝ «ՈՐՈՆՈՒՄ»

Ապրանքային նշանի ընդունելի ձևեր են համարվում բառերը, բառակապակցությունները, անունները կամ կարգախոսները, տառերը կամ թվերը, նկարները, պատկերները կամ խորհրդանշանները, եռաչափ պատկերները, մասնավորապես ապրանքի կամ դրա փաթեթավորման (տարայի) արտաքին տեսքը, հոլոգրամները, գույները, գույների համակցությունները կամ կոմպոզիցիաները, և ձայնային ազդանշանները։

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License