Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (5) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել վճարում  (1) expand_more expand_less
հաշվառվել որպես անհատ ձեռնարկատեր  (1) expand_more expand_less
Բացել բանկային հաշիվ  (1) expand_more expand_less
Դառնալ շրջանառության հարկ վճարող  (2) expand_more expand_less

2
հաշվառվել «Մեկ պատուհան»-ի միջոցով
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

Կոմիտասի պող., 49/3 շենք, 9-րդ հարկ (Արաբկիր վարչ. շրջան), Երևան 0051
Հեռ.: +374 10 201 445 / +374 10 201 461
Կայք: http://www.e-register.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Սպասարկման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Սպասարկման բաժնի աշխատակից

Regional Service Offices /  Տարածքային սպասարկման գրասենյաներ Regional Service Offices / Տարածքային սպասարկման գրասենյաներ

Ակնկալվող արդյունք

Պետ. ռեգիստրի քաղվածք

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
Դիմում
2. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման անդորրագիրը
ՀՀ քաղաքացիների դեպքում
1. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
Օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում
1. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Կացության քարտ

Ժամկետ

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   10րոպե - Առավելագույնը  20րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   10րոպե - Առավելագույնը   15րոպե

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»
ՀՀ օրենքը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Հաշվառումը իրականացվում է «մեկ պատուհան»-ի սկզբունքով։ Հաշվառման արդյունքում դիմողը ստանում է պետական հաշվառման համար, Հարկ վճարողի հաշվառման համար, ինչպես նաև սոցիալական վճարների պարտավորությունների անձնական հաշվի քարտի համար։

Հաշվառման համար ներկայացվող դիմումը գեներացվում է տեղում՝ գրանցման ժամանակ։

Համապատասխան աշխատակիցը դիմումը կտրամադրի ձեզ, և դուք կարող եք այն ստորագրել տեղում:

Բացի պետական ռեգիստրի գործակալությունից, դուք կարող եք նաև հաշվառվել որպես անհատ ձեռնարկատեր Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակներում, որոնց ցանկը կցված է ներքևում։

United Organizations of the State Services / Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակներ United Organizations of the State Services / Պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակներ

Աջակցություն խնդրի դեպքում: Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

Պատասխանատու կառույց

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն

Կոմիտասի պող., 49/3 շենք, 9-րդ հարկ (Արաբկիր վարչ. շրջան), Երևան 0051
Հեռ.: +374 10 201 445 / +374 10 201 461
Կայք: http://www.e-register.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Սպասարկման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Աննա Դավթյան

Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի ղեկավար
Հեռ.: +374 10 201 445
էլ. փոստ: anna.davtyan@e-register.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License