Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (5) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել վճարում  (1) expand_more expand_less
հաշվառվել որպես անհատ ձեռնարկատեր  (1) expand_more expand_less
Բացել բանկային հաշիվ  (1) expand_more expand_less
Դառնալ շրջանառության հարկ վճարող  (2) expand_more expand_less

5
Գրացվել որպես շրջանառության հարկ վճարող
(last modified: 25/02/2020)

Այս քայլի համար կարող եք դիմել առցանց

language Դիմել առցանց

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ

Պատասխանատու բաժին

էլեկտրոնային հաշվետվությունների սպասարկման կենտրոն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Ակնկալվող արդյունք

Հարկ վճարողի գրանցման վերաբերյալ ծանուցում

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Դիմում
Դիմում

Վճարներ Անվճար

Ժամկետ

Շրջանառության հարկ վճարող դառնալու համար հայտի ներկայացումը տևում է առավելագույնը 5 րոպե ՝ լրացնելով բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունը առցանց: Դիմումը Պետական Եկամուտների Կոմիտե Ներկայացնելուց հետո դուք անմիջապես կստանաք հաստատման մասին ծանուցում:
Գործարքի տևողություն: Առավելագույնը   5րոպե

Իրավական հիմք

1. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27 հունիսի 2017թ. N 191-Ն հրաման
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27 հունիսի 2017թ. N 191-Ն հրաման
2. հհ հարկային օրենսգիրք (ENG)
հհ հարկային օրենսգիրք (ENG)
3. հհ հարկային օրենսգիրք (ARM)
հհ հարկային օրենսգիրք (ARM)

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Շրջանառության հարկը ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին փոխարինող պետական հարկ է: Անհատ ձեռնարկատերերի համար շրջանառության հարկը փոխարինում է ԱԱՀ-ին:

Շրջանառության հարկ վճարող հանդիսանաու համար տնտեսվարողի տարեկան շրջանառությունը չպետք է գերազանցի ԱԱՀ-ի շեմը է՝ 115 մլն ՀՀ դրամ։

Շրջանառության հարկ վճարող համարվելու համար հարկ վճարողը պետք է մինչև որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառման օրվան հաջորդող 20-րդ օրը ներառյալ հարկային մարմին ներկայացնի հաստատած ձևով հայտարարություն։

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե

Մ. Խորենացի 3, 7, Երևան 0015
Հեռ.: +374 60 544 444
էլ. փոստ: secretariat@petekamutner.am
Կայք: http://www.petekamutner.am/Default.aspx
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Հեռախոսազանգերի կենտրոն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
ՇԲԹ: 10:00 - 16:00

Պատասխանատու անձ

Արմինե Ասրյան

Հարկ վճարողների սպասարկման և հեռախոսազանգերի կենտրոնի ղեկավար
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License