Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (5) arrow_drop_up arrow_drop_down
Կատարել էլ. ստորագրության ակտիվացման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել փաստաթղթերը «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ին  (1) expand_more expand_less
Այցելել «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ  (2) expand_more expand_less
Տեղադրել ARX Cosign ծրագիրը և ակտիվացնել էլ. ստորագրությունը  (1) expand_more expand_less

5
Տեղադրել ARX Cosign ծրագիրը և ակտիվացնել էլ. ստորագրությունը
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ

Տիգրան Մեծի պող., 4 շենք, 5-րդ հարկ (Կենտրոն վարչ. շրջան) , Երևան 0010
Հեռ.: +374 60 464504 / +374 60 460405
էլ. փոստ: info@ekeng.am, cssupport@ekeng.am
Կայք: https://www.ekeng.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Ակնկալվող արդյունք

էլ.ստորագրություն

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
ARX CoSign ծրագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Մուտքանուն և գաղտնաբառ
3. 01 - Libre deuda de patente
Համատեղելի համակարգչային համակարգեր և ծրագրեր

Ժամկետ

Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Կարող եք դիտել ներքևում կցված oգտվողի ձեռնարկը և տեսաուղեցույցը, որոնք նկարագրում են ARX Cosign ծրագրի տեղադրումը, էլ. ստորագրության ակտիվացումը և փաստաթղթերի ստորագման քայլերը։
ARX Cosign software video guide ARX Cosign software video guide
ARX Cosign software user manual (ARM) ARX Cosign software user manual (ARM)
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License