Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Դիմել գազամատակարարման ցանցին միացման համար  (1) expand_more expand_less
Ստանալ Միացման Պայմանգիր կնքելու առաջարկ  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել ստորագրված Միացման Պայմանգիրը և վճարման անդորագիրը  (2) expand_more expand_less
Ստանալ Գազի Մատակարարման Պայմանգիր կնքելու առաջարկ  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել ստորագրված գազի մատակարարման պայմանգիրը և վճարման անդորագիրը  (2) expand_more expand_less

6
Վճարել բանկում
(last modified: 25/02/2020)

Վճարներ

( ver detalles )

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

Անվճար
10 mn  -  30 mn
 -  0.5 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ գործող բանկեր

Ակնկալվող արդյունք

Վճարման անդորրագիրը

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հաշվեհամարը
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հաշվեհամարը

Վճարներ

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here

Վճարների մանրամասները

Հաշվարկել վճարները

-- 0 -
20 % contract / transaction amount
Միացման վճարի մնացորդ

Ժամկետ

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  20րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը   0.5 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 8 հուլիսի 2005թ N 95-Ն որոշում
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 8 հուլիսի 2005թ N 95-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Շինարարական աշխատանքների ավարտից և վերջնահաշվարկից հետո դիմումատուն ստանում է առաջարկ՝ ստորագրել Գազամատակարարման Պայմանագիր, որը կազմված է 2 օրինակից։ Դիմողը ծանուցվում է նաև միացման վճարը չվճարված մնացորդի վերաբերյալ:

Դիմորդը պարտավոր է Մատակարարողին ներկայացնել ստորագրված Պայմանագրի մեկ օրինակը այն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում `միացման վճարի չվճարված մասի վճարման անդորրագրի հետ միասին:

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License