Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (3) arrow_drop_up arrow_drop_down
Դիմել էլեկտրական ցանցին միանալու համար  (2) expand_more expand_less
Կատարել միացման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less

1
Ներկայացնել դիմում և ստանալ միացման և մատակարարման պայմանագիր կնքելու առաջարկ
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

10 mn  -  25 mn
 -  3 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ

Արմենակ Արմենակյան փող., 127 շենք, 3-րդ հարկ (Նորք-Մարաշ վարչ. շրջան), Երան 0047
Հեռ.: 080000180
էլ. փոստ: office@ena.am
Կայք: http://www.ena.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Հաճախորդների սպասարկման ցանկացած կենտրոն

Պատասխանատու անձ

Հաճախորդների սպասարկաման կենտրոնի աշխատակից

Ակնկալվող արդյունք

Էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Դիմում
Դիմում
2. 01 - Libre deuda de patente
Տնօրենի անձնագիրը
3. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
4. Սեփականության վկայական
Սեփականության վկայական
Ներկայացուցչի դեպքում
1. Լիազորագիր
Լիազորագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցչի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

Ժամկետ

Դիմումն առձեռն ներկայացված լինելու դեպքում՝ անմիջապես ստուգում է ներկայացված փաստաթղթերի ամբողջականությունն ու դրանց համապատասխանության պարագայում Դիմող անձին ներկայացնում սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու առաջարկ` իր կողմից ստորագրված պայմանագրի 2 օրինակի հետ միասին։

Էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագրի կնքումը տեղի է ունենում միևնույն ժամանակ:

Դիմողը պայմանագիրը սահմանված կարգով ստանալու պահից՝ եռօրյա ժամկետում, դրան համաձայն լինելու դեպքում իր կողմից ստորագրված պայմանագրի մեկ օրինակը ներկայացնում է մատակարարին։

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  10րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   15րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը   3 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 27 դեկտեմբերի 2006 թ. N 358-Ն որոշում
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 27 դեկտեմբերի 2006 թ. N 358-Ն որոշում
2. ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 31 մայիսի 2017թ. N 218-Ն որոշում
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 31 մայիսի 2017թ. N 218-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

էլեկտրական ցանցին միանալու դիմումը գեներացվում է տեղում՝ սպասարկման գրասենյաներում։ Դիմողը նաև հնարավորություն ունի ներբեռնել դիմումը ձևը և լրացնել այն ինքնուրույն։

Դիմումին անհրաժեշտ է կցել ՝

1)

ա) ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, գտնվելու վայրը, սպառման համակարգի միացման հասցեն, անձնագիրը (պատճենահանելուց հետո վերադարձվում է բաժանորդին),

բ) կազմակերպության դեպքում՝ անվանումը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, սպառման համակարգի միացման հասցեն,

2) պահանջվող հզորությունը, լարման մակարդակը, միացման եւ սպառման տեսակը, ինչպես նաև` Դիմողի հայեցողությամբ, պահուստային սնուցման ապահովման անհրաժեշտության մասին պահանջը,

3) 0.4 կՎ և բարձր լարման էլեկտրական ցանցին միանալու դեպքում` տարածքի հատակագիծը` նշելով նոր սպառման համակարգի միացման կետը կամ կետերը, սպառման տեսակը։

4) էլեկտրամատակարարման ենթակա տարածքի (շենքի, շինության, հողամասի) նկատմամբ իր իրավունքները հաստատող փաստաթղթերը:

Մատակարարը սահմանված ժամկետներում `

1) մշակում է անհրաժեշտ նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերը, իսկ պարզեցված միացման դեպքում` միացման տեխնիկական նկարագիրը.

2) կատարում է բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումները պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ անձանց հետ.

3) իրականացնում է սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման շինարարական աշխատանքները, տեղադրում հաշվառքի սարքը և ծանուցում Դիմող անձին.

համայնքի վարչական տարածքի բնակավայրի սահմանից դուրս 0,22 և 0,4 կՎ լարմամբ սպառման համակարգի կամ 6 կՎ և բարձր լարմամբ, կամ կառուցվող բազմաբնակարան շենքի, կամ կառուցապատվող թաղամասի սպառման համակարգի միացման դիմում ներկայացվելու դեպքում, կամ եթե ներկայացված դիմումը վերաբերում է սպառման համակարգի պահուստային սնուցման ապահովմանը (այսուհետ՝ բարդ ընթացակարգով էլեկտրական ցանցին միացման դեպքեր), մատակարարը դիմումն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում`

ա. մշակում է տեխնիկական պայմաններն ու (կամ) էլեկտրամատակարարման ուղեգիծը և համաձայնեցնում Դիմող անձի հետ.

բ. Դիմող անձին է ներկայացնում սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր կամ Միացման պայմանագիր կնքելու առաջարկ` իր կողմից ստորագրված պայմանագրի 2 օրինակի հետ միասին։

Աջակցություն խնդրի դեպքում: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ

Պատասխանատու կառույց

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ

Արմենակ Արմենակյան փող., 127 շենք, 3-րդ հարկ (Նորք-Մարաշ վարչ. շրջան), Երան 0047
Հեռ.: 080000180
էլ. փոստ: office@ena.am
Կայք: http://www.ena.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Թեժ գիծ» ծառայություն

«Թեժ գիծ» ծառայությունը հասսանելի է 24 ժամ

Պատասխանատու անձ

«Թեժ գծի» օպերատոր

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License