Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (4) arrow_drop_up arrow_drop_down
Գրանցել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն  (1) expand_more expand_less
Ձեռք բերել կնիք ընկերության համար (ըստ ցանկության) expand_more expand_less
Բացել բանկային հաշիվ  (1) expand_more expand_less
Գրանցել աշխատողների  (2) expand_more expand_less

Գրանցել առցանց
(last modified: 25/02/2020)

Այս քայլի համար կարող եք դիմել առցանց

language Դիմել առցանց

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգ

Պատասխանատու բաժին

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին

Պատասխանատու անձ

Աննա Մարգարյան

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի ղեկավար
Հեռ.: +374 10 201 435
էլ. փոստ: anna.margaryan@e-register.am

Ակնկալվող արդյունք

Պետ. ռեգիստրի քաղվածք

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

ՀՀ քաղաքացիների դեպքում
1. 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
2. 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ ընթերցող սարք
3. 01 - Libre deuda de patente
էլ.ստորագրություն

Վճարներ Անվճար

Ժամկետ

Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   10րոպե - Առավելագույնը   20րոպե

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»
ՀՀ օրենքը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Առցանց գրանցման համար անհրաժեշտ է ունենալ նույնակացման քարտ, քարտ ընթերցող սարք և ակվիացված էլեկտրոնային ստորագրություն։
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License