Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

16
Ներկայացնել Ավարտական ակտը ձևակերպելու դիմում
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

10 mn  -  25 mn
3 օր  -  5 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Մեկ պատուհան» գրասենյակ

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Մեկ պատուհան» գրասենյակի աշխատակից

Ակնկալվող արդյունք

Ծանուցում

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Ավարտական ակտը ձևակերպելու դիմում
Ավարտական ակտը ձևակերպելու դիմում
2. Ընդունող Հանձնաժողովի ակտ
Ընդունող Հանձնաժողովի ակտ
3. Կատարողական փաստաթղթեր
Կատարողական փաստաթղթեր
4. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
5. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման անդորրագիրը
6. 01 - Libre deuda de patente
Վճարման անդորրագիրը
Ներկայացուցչի դեպքում
1. Լիազորագիր
Լիազորագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցչի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

Ժամկետ

Ավարտական ակտը տրվում է դիմումի ընդունման օրվանից 3-օրյա ժամկետում II և III կատեգորիայի օբյեկտների համար, իսկ IV և V կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 5-օրյա ժամկետում։
Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  15րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   3 օր - Առավելագույնը   5 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
2. Ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվության) տրամադրման ուղեցույց
Ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվության) տրամադրման ուղեցույց

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ընդունող հանձնաժողովի ակտն ստորագրվելուց հետո՝ 10-օրյա ժամկետում անհրաժեշտ է Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատուհան» գրասենյակ մուտքագրել Ավարտական ակտը ձևակերպելու դիմում։

Ավարտական ակտը փաստաթուղթ է, որը հավաստում է շենքերի, շինությունների (այդ թվում՝ դրանց վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման, ընդլայնման), ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված շինարարության թույլտվություն պահանջող բոլոր շինարարական աշխատանքների իրականացման ավարտը:

Շահագործման թույլտվությունը փաստաթուղթ է, որը հավաստում է ավարտված շինարարական օբյեկտի գործառնական նշանակությամբ շահագործման իրավունքը։

Կառուցված շինության (այդ թվում՝ վերակառուցված, վերականգնված, ٳժեղացված, արդիականացված, ընդլայնված) շինարարական աշխատանքների իրականացման ավարտը և, ըստ գործառնական նշանակության, շահագործման ընդունումը փաստագրվում են մեկ վարչական ակտով, միաժամանակ տրամադրվող Ավարտական ակտով և Շահագործման թույլտվությամբ (այսուհետ՝ Ավարտական ակտ):

Համայնքի տարածքում ավարտական ակտը (շահագործման թույլտվությունը) տալիս է համայնքի ղեկավարը:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` հատկապես վտանգավոր և տեխնիկապես բարդ կամ երկու և ավելի պետությունների շահերին առնչվող՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բարձրագույն ռիսկայնության աստիճանի (V կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտների շինարարական կապալի պայմանագրով կատարված աշխատանքի արդյունքն ընդունվում է այդ որոշմամբ ստեղծված ընդունող հանձնաժողովի կողմից։

Աջակցություն խնդրի դեպքում: Երևանի Քաղաքապետարան

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Թեժ գիծ» ծառայություն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
ՇԲԹ: 09:00 - 18:00
ԿՐԿ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Թեժ գծի» օպերատոր

Հեռ.: 1-05 / + 374 (11) 514-000
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License