Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

10
Ներկայացնել տեղեկանքը
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

10 mn  -  25 mn
3 օր  - 

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Մեկ պատուհան» գրասենյակ

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Մեկ պատուհան» գրասենյակի աշխատակից

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Շինարարական աշխատանքները սկսելու մասին տեղեկանք
Շինարարական աշխատանքները սկսելու մասին տեղեկանք
2. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
3. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
Ներկայացուցչի դեպքում
1. Լիազորագիր
Լիազորագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցչի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

Ժամկետ

Տրամադրված շինարարության (քանդման կամ ապամոնտաժման) թույլտվության հիման վրա նախատեսվող աշխատանքները սկսելուց առնվազն 3օր առաջ կառուցապատողը պարտավոր է այդ մասին համապատասխան տեղեկանքով իրազեկել Երևանի քաղաքապետարանին:
Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  15րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   3 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
2. Կառուցապատողի կողմից շինարարական աշխատանքները սկսելու մասին իրազեկման ուղեցույց
Կառուցապատողի կողմից շինարարական աշխատանքները սկսելու մասին իրազեկման ուղեցույց

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Տեղեկանքում անհրաժեշտ է լիարժեք նշել տեղեկություններ շինարարությունն իրականացնող կապալառու կազմակերության մասին, տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի մասին և հեղինակային հսկողություն իրականացնողի մասին։

Եթե շինարարության ընթացքում փոփոխվում են շինարարության (կամ քանդման) թույլտվության և (կամ) Տեղեկանքով նախկինում ներկայացված տվյալները, ապա Կառուցապատողը պարտավոր է նույն ձևաթղթով 5-օրյա ժամկետում Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ Պատուհան» մուտքագրել փոփոխված տեղեկատվությանը վերաբերող համապատասխան Տեղեկանքը:

Կառուցապատողի կողմից Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատուհան» գրասենյակ մուտքագրված Տեղեկանքը (այդ թվում՝ փոփոխված Տեղեկանքը) ընդունվում է ի գիտություն, և այդ մասին Երևանի քաղաքապետարանը եռօրյա ժամկետում գրավոր իրազեկում է նաև ՀՀ քաղաքաշինական պետական տեսչությանը` կցելով Տեղեկանքի պատճենը։

Եթե հաստատված ընթացակարգով սահմանված ժամկետներում և (կամ) պահանջներով կառուցապատողի կողմից Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ Պատուհան» գրասենյակ չի մուտքագրվում համապատասխան Տեղեկանքը, ապա այն հիմք է՝ կառուցապատման օբյեկտի համար տրված շինարարության թույլտվության գործողությունը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ժամանակավորապես կասեցնելٳու համար:

Աջակցություն խնդրի դեպքում: Երևանի Քաղաքապետարան

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Թեժ գիծ» ծառայություն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
ՇԲԹ: 09:00 - 18:00
ԿՐԿ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Թեժ գծի» օպերատոր

Հեռ.: 1-05 / + 374 (11) 514-000
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License