Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (18) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ներկայացնել հայտ Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) ստանալու համար  (3) expand_more expand_less
Համաձայնեցնել նախագծային փաստաթղթերը և դիմել շինարարության թույլտվության համար  (6) expand_more expand_less
Ներկայացնել տեղեկանք Երևանի քաղաքապետարան շինարարական աշխատանքերի սկսելու վերաբերյալ  (1) expand_more expand_less
Ձևավորել Ընդունող Հանձնաժողով և ներգրավել անդամներ  (4) expand_more expand_less
Ներկայացնել դիմում Ավարտական ակտ (Շահագործման թույլտվություն) ստանալու համար  (4) expand_more expand_less

3
Ստանալ Նախագծման թույլտվությունը
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

10 mn  -  25 mn
 -  0.5 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Մեկ պատուհան» գրասենյակ

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Մեկ պատուհան» գրասենյակի աշխատակից

Ակնկալվող արդյունք

Նախագծման թույտվություն
Տեխնիկական պայմանները

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
Ներկայացուցչի դեպքում
1. Լիազորագիր
Լիազորագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցչի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

Ժամկետ

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  15րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը   0.5 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն որոշում
2. Նախագծման թույլտվության (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) տրամադրման ընթացակարգի ուղեցույց
Նախագծման թույլտվության (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) տրամադրման ընթացակարգի ուղեցույց

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Գործընթացի դրական ելքի արդունքում Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան «Մեկ պատուհան» գրասենյակից կառուցապատողը ստանում է ձևակերպված Նախագծման թույլտվութան (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) 2 օրինակները և հայտատուի պահանջի հիման վրա Մատակարար կազմակերպություններից ստացված տեխնիկական պայմանները։

Նախագծման թույլտվության գործողության ժամկետներն են.

II կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 1 տարի

III կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 1,5 տարի

IV կատեգորիայի օբյեկտների համար՝ 2 տարի

Նախագծման թույլտվության տրամադրում չի պահանջվում. հաստատված գոտեվորման նախագիծ ունեցող տարածքներում բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերով և քաղաքաշինության բնագավառի սերտիֆիկացված նախագծերի կիրառմամբ կառուցապատում իրականացնելիս.

շինարարության թույլտվություն չպահանջող՝ ցածր ռիսկայնության դասակարգում նեցող I կատեգորիայի ցանկացած աշխատանք կատարելիս.

կառույցների արտաքին տեսքը, հարաչափերն ու գործառնական նշանակությունը չփոփոխող աշխատանքների համար, եթե դրանք չեն հանգեցնում շենքի սեյսմակայունությունն ու հուսալիությունն ապահովող կառուցվածքների փոփոխության, չեն վատթարացնում կառուցողական ու անվտանգության այլ բնութագրերը (ցուցանիշները)` II և III կատեգորիաների օբյեկտների կամ դրանց առանձին հատվածների ներքին վերակառուցումների համար, պատմության և մշակույթի հուշարձան չհանդիսացող IV կատեգորիայի բազմաբնակարան բնակելի շենքերում առանձին բնակարանի կամ ոչ բնակելի տարածքի ներքին վերակառուցումների համար, եթե դրանք նաեւ չեն հանգեցնում բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող տարածքների փոփոխությանը։

Աջակցություն խնդրի դեպքում: Երևանի Քաղաքապետարան

Պատասխանատու կառույց

Երևանի Քաղաքապետարան

Արգիշտիի փող. 1, Երևան 0015
Հեռ.: +374 11 514 000
էլ. փոստ: info@yerevan.am
Կայք: https://www.yerevan.am/am/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

«Թեժ գիծ» ծառայություն

ԵՐԿ: 09:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 18:00
ՇԲԹ: 09:00 - 18:00
ԿՐԿ: 09:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

«Թեժ գծի» օպերատոր

Հեռ.: 1-05 / + 374 (11) 514-000
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License