Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (3) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ԱՊՀ անդամ երկրներ արտահանման համար ապրանքնի ծագման երկրի չափանիշները expand_more expand_less
Ստուգել չափանիշները ոչ պարտադիր
Կատարել վճարում  (1) expand_more expand_less
Դիմել «ՍՏ-1» ձևի ծագման երկրի հավաստագիր ստանալու համար  (2) expand_more expand_less

1
Վճարել բանկում
(last modified: 25/02/2020)

Վճարներ

( ver detalles )

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

AMD 42000
10 mn  -  30 mn
 -  0.5 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ գործող բանկեր

Ակնկալվող արդյունք

Վճարման անդորրագիրը

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. 01 - Libre deuda de patente
Առևտրաարդյունաբերական Պալատի հաշվեհամարը

Վճարներ AMD 30,000

AMD expand_more expand_less
  • AMD Add Name Here
Փորձաքննություն պահանջող ապրանքների արտահանվող առաջին խմբաքանակին տրամադրված հավաստագրերի դեպքում
AMD 30,000
Փորձաքննություն չպահանջող ապրանքների համար տրամադրված ծագման երկրի հավաստագրերի դեպքում
կամ  AMD 10,000
մինչև 2,5 տոննա ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 07, 08, և 10 խմբերին դասվող գյուղատնտեսական մթերքների դեպքում
կամ  AMD 2,000
Միջնորդավճարներ կարող են գանձվել կախված բանկից

Ժամկետ

Հերթում սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը  20րոպե
Գործարքի տևողություն: Նվազագույնը   5րոպե - Առավելագույնը   10րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը   0.5 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ կառավարության 30 դեկտեմբերի 2010 թվականի N 1772-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 30 դեկտեմբերի 2010 թվականի N 1772-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված ապրանքների ծագումը որոշելու և հավաստագիր տրամադրելու համար փորձաքննությունն իրականացվում է հետևյալ դեպքերում`

1) արտադրության մշտական անվանացանկի համար` տվյալ դեպքում ակտը տրամադրվում է անժամկետ.

2) մեկ պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող առաքման (առաքումների) համար

Ապրանքի ծագման երկրի հավաստագիրը տրամադրվում է առանց փորձաքննության իրականացման՝ հետևյալ դեպքերում`

1) Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջությամբ արտադրված ապրանքների համար:

2) եթե առկա է տվյալ արտադրանքի արտադրության մշտական անվանացանկի համար տրամադրված փորձաքննության ակտը:

ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 07, 08, և 10 խմբերին դասվող ապրանքներից են բանջարեղենը, որոշ ուտելի արմատապտուղները և պալարապտուղները, ուտելի մրգերը և ընկույզները, ցիտրուսային մշակաբույսերի և սեխի կեղևները և կճեպները և հատիկաբույսերը։

Հայաստանում գործում են 17 առևտրային բանկեր: Կարող եք գտնել բոլոր բանկերի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ հետևելով այս հղմանը՝ www.cba.am/en/sitepages/fscfobanks.aspx

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License