Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստանալ տեղեկանք ԱՏԳ կազմակերպչի կողմից  (2) expand_more expand_less
Դիմել ազատ տնտեսական գոտու շահագործող դառնալու համար  (3) expand_more expand_less
Ստանալ ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառվելու վկայական  (2) expand_more expand_less

5
Ստանալ ՀՀ կառավարության որոշումը շահագործման թույլտվության վերաբերյալ
(last modified: 25/02/2020)

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

0.5 օր  -  61 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Մ. Մկրտչյան 5, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597 205 / +374 11 597 206
էլ. փոստ: secretariat@mineconomy.am
Կայք: https://www.mineconomy.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Արդյունաբերության զարգացման վարչություն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Աշխատակից

Հեռ.: +37411597145
էլ. փոստ: mfez@mineconomy.am

Ակնկալվող արդյունք

Ժամկետ

Հայտը բավարարելու մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում հայտատուն և ԱՏԳ կազմակերպիչը կնքում են պայմանագիր:
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   0.5 օր - Առավելագույնը   61 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին»
ՀՀ օրենքը «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին»
2. ՀՀ կառավարության 6 հունիսի 2019 թվականի N 727-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 6 հունիսի 2019 թվականի N 727-Ն որոշում

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Մ. Մկրտչյան 5, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597 205 / +374 11 597 206
էլ. փոստ: secretariat@mineconomy.am
Կայք: https://www.mineconomy.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Արդյունաբերության զարգացման վարչություն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Մհեր Շահինյան

Գլխավոր մասնագետ
Հեռ.: +37411597145
էլ. փոստ: mshahinyan@mineconomy.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License