Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստանալ տեղեկանք ԱՏԳ կազմակերպչի կողմից  (2) expand_more expand_less
Դիմել ազատ տնտեսական գոտու շահագործող դառնալու համար  (3) expand_more expand_less
Ստանալ ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառվելու վկայական  (2) expand_more expand_less

1
Դիմել ԱՏԳ կազմակերպչին տեղեկանք ստանալու հահար
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Գործող ազատ տնտեսական գետիներ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ազատ տնտեսական գոտիներն (ԱՏԳ) ստեղծվում են ներդրումների ներգրավման, նոր աշխատատեղերի ստեղծման, արտահանման խթանման միջոցով Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը նպաստելու նպատակով:

Ազատ տնտեսական գոտում հարկային և մաքսային փոխհարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության հարկային և մաքսային օրենսդրությամբ` հաշվի առնելով, որ ազատ տնտեսական գոտու շահագործողներին տրվում են շահութահարկի, ավելացված արժեքի հարկի, գույքահարկի, մաքսատուրքի վճարման արտոնություններ:

Ազատ տնտեսական գոտում պետության կողմից մատուցվող ծառայություններն իրականացվում են կառավարության սահմանած` պարզեցված (մեկ պատուհանի) սկզբունքով: Պետական ծառայություններ մատուցող և վերահսկողություն իրականացնող համապատասխան պետական մարմիններն ազատ տնտեսական գոտու տարածքում կարող են ունենալ ստորաբաժանումներ:

Ազատ տնտեսական գոտու շահագործումն իրականացնում են տվյալ ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառված շահագործողները: Շահագործողների ռեեստրում ներառված շահագործողներն ստանում են վկայական:

ԱՏԳ կազմակերպչի կողմից հայտատուին տրամադրվում է տեղեկանք ազատ տնտեսական գոտում գործունեություն իրականացնելու պայմանների վերաբերյալ, որի հիման վրա էլ հայտատուն դիմում է ներկայացնում լիազոր մարմին։

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազատ տնտեսական գոտիների վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար ստուգեք ներքևում տեղադրված հղումները.

«ԱԼՅԱՆՍ» ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ - http://www.fez.am

«ՄԵՐԻԴԻԱՆ» ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ - http://www.meridianfez.com

«ՄԵՂՐԻ» ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ - http://mineconomy.am/en/360

«ԷԿՈՍ» ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ - https://ecos.am

Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License