Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստանալ տեղեկանք ԱՏԳ կազմակերպչի կողմից  (2) expand_more expand_less
Դիմել ազատ տնտեսական գոտու շահագործող դառնալու համար  (3) expand_more expand_less
Ստանալ ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառվելու վկայական  (2) expand_more expand_less

7
Ստանալ վկայականը
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Մ. Մկրտչյան 5, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597 205 / +374 11 597 206
էլ. փոստ: secretariat@mineconomy.am
Կայք: https://www.mineconomy.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Արդյունաբերության զարգացման վարչություն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Աշխատակից

Հեռ.: +37411597145
էլ. փոստ: mfez@mineconomy.am

Ակնկալվող արդյունք

Շահագործման թույլտվություն

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին»
ՀՀ օրենքը «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին»
2. ՀՀ կառավարության 6 հունիսի 2019 թվականի N 727-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 6 հունիսի 2019 թվականի N 727-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառվելու վկայականը տրվում է հայտատուի կողմից ներկայացված ժամկետով՝ գործարար ծրագրի հիման վրա, բայց ոչ ավելի, քան ազատ տնտեսական գոտու գործունեության ավարտը:

Վկայականը տրամադրելուց հետո լիազոր մարմինը վկայականի պատճենը 1 աշխատանքային օրվա ժամկետում ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե: Լիազոր մարմինը վարում է շահագործողների ռեեստր (այսուհետ` ռեեստր), որը հրապարակվում է լիազոր մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային կայքում և նորացվում է յուրաքանչյուր նոր շահագործողին վկայական տրամադրելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Շահագործողը լիազոր մարմին է ներկայացնում հերթական հայտարարագիր տարեկան կտրվածքով վկայականի գործողության ժամանակահատվածում` յուրաքանչյուր օրացուցային տարին լրանալուց հետո՝ 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Հերթական հայտարարագիրը ներկայացվում է հաշվետու շահագործողի ղեկավարի կամ նրա կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ՝ թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով:

հերթական հայտարարագրի ձևը կցված է ներքևում։

Annual Declartion Annual Declartion
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License