Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստանալ տեղեկանք ԱՏԳ կազմակերպչի կողմից  (2) expand_more expand_less
Դիմել ազատ տնտեսական գոտու շահագործող դառնալու համար  (3) expand_more expand_less
Ստանալ ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառվելու վկայական  (2) expand_more expand_less

6
Կնքել պայմանագիր ԱՏԳ կազմակերպչի հետ
(last modified: 25/02/2020)

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

1 օր  -  2 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Գործող ազատ տնտեսական գետիներ

Ակնկալվող արդյունք

ԱՏԳ կազմակերչի հետ կնքված պայմանագիր

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Որոշում շահագործման թույլտվություն տալու վերաբերյալ
Որոշում շահագործման թույլտվություն տալու վերաբերյալ

Ժամկետ

Կազմակերպիչը պայմանագրի պատճենը տրամադրում է լիազոր մարմնին: Պայմանագրի պատճենն ստանալուց հետո լիազոր մարմինը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուին է տրամադրում ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառվելու վկայական:
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   1 օր - Առավելագույնը   2 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին»
ՀՀ օրենքը «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին»
2. ՀՀ կառավարության 6 հունիսի 2019 թվականի N 727-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 6 հունիսի 2019 թվականի N 727-Ն որոշում
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License