Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստանալ տեղեկանք ԱՏԳ կազմակերպչի կողմից  (2) expand_more expand_less
Դիմել ազատ տնտեսական գոտու շահագործող դառնալու համար  (3) expand_more expand_less
Ստանալ ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառվելու վկայական  (2) expand_more expand_less

3
Ներկայացնել դիմում ԱՏԳ շահագործող դառնալու համար
(last modified: 25/02/2020)

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

20 օր  -  25 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Մ. Մկրտչյան 5, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597 205 / +374 11 597 206
էլ. փոստ: secretariat@mineconomy.am
Կայք: https://www.mineconomy.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Արդյունաբերության զարգացման վարչություն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Աշխատակից

Հեռ.: +37411597145
էլ. փոստ: mfez@mineconomy.am

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Դիմում
Դիմում
2. Գործարար ծրագիր
Գործարար ծրագիր
3. Սկզբնական հայտարարարգիր
Սկզբնական հայտարարարգիր
4. ԱՏԳ կազմակերչի կողմից տրամադրված տեղեկանք
ԱՏԳ կազմակերչի կողմից տրամադրված տեղեկանք

Ժամկետ

Լիազոր մարմինը՝ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, հայտն ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում այն էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում է հանձնաժողովի անդամներին:

Հանձնաժողովի անդամները հայտն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում են ներկայացված փաստաթղթերը՝ ելնելով կարգով սահմանված չափանիշներից, և ներկայացնում են հայտի վերաբերյալ գնահատական:

Հանձնաժողովի գնահատած հայտը և համապատասխան եզրակացությունը լիազոր մարմնի կողմից ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն` քննարկման, ոչ ուշ, քան հայտն ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եզրակացությունն ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է համապատասխան որոշում թույլտվություն տրամադրելու կամ մերժելու վերաբերյալ։

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   20 օր - Առավելագույնը   25 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին»
ՀՀ օրենքը «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին»
2. ՀՀ կառավարության 6 հունիսի 2019 թվականի N 727-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 6 հունիսի 2019 թվականի N 727-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ծրագիրը գնահատվում է` ելնելով հետևյալ չափանիշներից`

1) արտահանման ուղղությունները և ծավալները.

2) աշխատատեղերի քանակը.

3) ընդհանուր ներդրումների ծավալները.

4) համապատասխանությունն ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու նպատակներին և գործառնական տեսակին:

Դիմումը մերժելու հիմք է հայտի` սահմանված գործարար ծրագրին ներկայացվող պահանջներին անհամապատասխանությունը:

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարություն

Մ. Մկրտչյան 5, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597 205 / +374 11 597 206
էլ. փոստ: secretariat@mineconomy.am
Կայք: https://www.mineconomy.am
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Արդյունաբերության զարգացման վարչություն

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Մհեր Շահինյան

Գլխավոր մասնագետ
Հեռ.: +37411597145
էլ. փոստ: mshahinyan@mineconomy.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License