Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (8) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ստուգել ապրանքային նշանի առկայությունը expand_more expand_less
Կատարել հայտ ներկայացնելու և փորձաքննություն անցկացնելու համար սահմանված վճարումները  (1) expand_more expand_less
Ներկայացնել հայտ ապրանքային նշամնի գրանցման համար  (4) expand_more expand_less
Կատարել ապրանքային նշանի գրանցման համար սահմանված վճարումը  (1) expand_more expand_less
Ստանալ ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիր  (2) expand_more expand_less

2
Ներկայացնել հայտ
(last modified: 25/02/2020)

Ժամկետ ( ver detalles )

Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ

0 mn  -  10 mn
15 օր  -  18 օր

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Հայտերի ընդունման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Հայտերի ընդունման բաժնի աշխատակից

Ակնկալվող արդյունք

Ներայացված հայտ

Պահանջներ/Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Ապրանքային նշանի գրանցման հայտ
Ապրանքային նշանի գրանցման հայտ
2. Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
Պետ. ռեգիստրի քաղվածք
3. 01 - Libre deuda de patente
Անձնագիր
կամ 01 - Libre deuda de patente
Նույնականացման քարտ
4. 01 - Libre deuda de patente
Պետական տուրքի վճարման անդորրագրերը
Գրանցումը լիազորված անձի միջոցով իրականացնելու դեպքում
1. Լիազորագիր
Լիազորագիր
2. 01 - Libre deuda de patente
Ներկայացուցչի անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը

Ժամկետ

Ներկայացված նյութերը որպես հայտ քննարկելու եւ այն ներկայացնելու թվականը սահմանելու նպատակով՝ դրանք ստանալու օրվանից 5-օրյա ժամկետում գործակալությունն ստուգում է դրանց համապատասխանությունն և սահմանում է հայտը ներկայացնելու թվականը։

հայտի ներկայացման թվականը սահմանելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետական լիազոր մարմինը գրանցում է հայտը և անցկացնում է հայտի նախնական փորձաքննություն։ Նախնական փորձաքննության արդյունքում գործակալությունը որոշում է ընդունում հայտը հրապարակելու և ըստ էության փորձաքննություն անցկացնելու վերաբերյալ։ Հայտատուն նշված որոշման մասին ծանուցվում է երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հերթում սպասելու ժամկետ: Առավելագույնը  5րոպե
Գործարքի տևողություն: Առավելագույնը   5րոպե
Մինչև հաջորդ քայլը սպասելու ժամկետ: Նվազագույնը   15 օր - Առավելագույնը   18 օր

Իրավական հիմք

1. ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ENG)
ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ENG)
2. ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ARM)
ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ARM)
3. ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1017-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 10 օգոստոսի 2017 թվականի N 1017-Ն որոշում

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

հայտը գործակալություն է ներկայացնում հայտատուն՝ անմիջականորեն կամ իր ներկայացուցչի միջոցով։ Հայտը պետք է ներկայացվի հայերեն, սակայն Հայտին կից փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել այլ լեզուներով, որի դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող դիմորդները պետք է դիմումի հետ միասին ներկայացնեն այդ փաստաթղթերի հայերեն թարգմանությունները, մինչդեռ արտասահմանյան դիմորդները կարող են համապատասխան թարգմանությունները ներկայացնեն հայտը ներկայացնելու պահից երկու ամսվա ընթացքում:

Ապրանքային նշանի գրանցումը կարող է պահանջվել մեկ կամ մի քանի դասերի ապրանքների և (կամ) ծառայությունների համար `մեկ հայտոով: Հայտում ներառված հավելյալ դասի ապրանքների կամ (կամ) ծառայությունների համար օրենքով սահմանված կարգով լրացուցիչ վճար է վճարվում:

Դուք կարող եք տեսնել արտոնագրային փաստաբանների ցանկը, ովքեր կարող են կատարել ձեր անունից ապրանքային նշանի գրանցում՝ հետևելով այս հղմանը՝ Արտոնագրային հավատարմատարներ

Լրացուցիչ ցուցումների համար, թե ինչպես լրացնել դիմումը, ստուգեք ներքևում կցված փաստաթուղթը։

Instructions for filling the application / Հայտը լրացնելու ուղեցույց Instructions for filling the application / Հայտը լրացնելու ուղեցույց

Աջակցություն խնդրի դեպքում: ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Պատասխանատու կառույց

ՀՀ Մտավոր սեփականության գործակալություն

Կառավարական տուն, 3, Հանրապետության փողոց, Երևան 0010
Հեռ.: +374 11 597534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Կայք: https://www.aipa.am/hy/
Ուղղություններ: Google maps

Պատասխանատու բաժին

Հայտերի ընդունման բաժին

ԵՐԿ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ԵՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՉՐՔ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՀՆԳ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
ՈՒԲԹ: 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Պատասխանատու անձ

Սուսաննա Դավթյան

Հայտերի ընդունման բաժնի պետ
Հեռ.: (+374) 11 597-534
էլ. փոստ: armpat@aipa.am
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License