Ամփոփ տեղեկատվություն print

Նախադիտել և տպել

Propiedades

Քայլեր (7) arrow_drop_up arrow_drop_down
Ձեռք բերել անձնագրի նոտարական վավերացմամաբ թարգմանություն  (2) expand_more expand_less
Ստանալ առողջական վիճակի մասին տեղեկանք  (1) expand_more expand_less
Կատարել վճարում մշտական կացության կարգավիճակ ձեռք բերելու համար  (1) expand_more expand_less
Ձեռք բերել մշտական կացության կարգավիճակ  (3) expand_more expand_less

2
Ստանալ թարգմանված անձնագիրը
(last modified: 25/02/2020)

Կոնտակտային տվյալներ

Պատասխանատու կառույց

Հայաստանում գործող ցանկացած նոտարական գրասենյակ

Ակնկալվող արդյունք

Անձնագրի նոտարական վավերացմամաբ թարգմանությունը
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License