Entidades del Municipio

Օրենսդրություն

Ձևաթղթեր և փաստաթղթեր

document type Աշխատողի նույնականցման քարտը
document type Անձնագիր
document type Անձնագիրը և Հանրային ծառայությունների համարանիշը
document type Անձնագիրը և Հանրային ծառայությունների համարանիշը
document type Աշխատողի Անձնագիրը և Հանրային ծառայությունների համարանիշը
document type Հաշիվը օգտագործելու իրավասություն ունեցող անձանց անձնագիրը կամ նույանականցման քարտը
document type Անձնագրի նոտարական վավերացմամաբ թարգմանությունը
document type Անջնագիր/նույնականացման քարտ
document type Գործադիր մարմնի ղեկավարների և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց անձնագիրը
document type Գործադիր մարմնի ղեկավարների և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց անձնագիրը
document type Վճարման անդորրագիրը
document type Լիազորագիր
Լիազորագիր
document type Վճարման անդորրագիրը
document type Ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ
document type Ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ
document type Կացության քարտ
document type Կնիք
document type ՀՀ հատուկ անձնագիր
document type Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն
document type Իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիրների որոշումը
prev 1 2 3
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License