Entidades del Municipio

Օրենսդրություն

Ձևաթղթեր և փաստաթղթեր

document type Անձնագիր
document type Անձնագիրը և Հանրային ծառայությունների համարանիշը
document type Անձնագիրը և Հանրային ծառայությունների համարանիշը
document type Աշխատողի Անձնագիրը և Հանրային ծառայությունների համարանիշը
document type Հաշիվը օգտագործելու իրավասություն ունեցող անձանց անձնագիրը կամ նույանականցման քարտը
document type Անձնագրի նոտարական վավերացմամաբ թարգմանությունը
document type Անջնագիր/նույնականացման քարտ
document type Գործադիր մարմնի ղեկավարների և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց անձնագիրը
document type Գործադիր մարմնի ղեկավարների և հաշվով գործարքներ կատարելու իրավասություն ունեցող անձանց անձնագիրը
document type Վճարման անդորրագիրը
document type Լիազորագիր
Լիազորագիր
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License