Entidades del Municipio

Օրենսդրություն

Ձևաթղթեր և փաստաթղթեր

document type ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27 հուլիսի 2017թ. N 1243-Ն հրաման
document type ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի 27 հունիսի 2017թ. N 191-Ն հրաման
document type ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 31 մայիսի 2017թ. N 218-Ն որոշում
document type ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 27 դեկտեմբերի 2006 թ. N 358-Ն որոշում
document type ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016 թ. N 378-Ն որոշում
document type ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016թ. N 379-Ն որոշում
document type ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30 նոյեմբերի 2016թ 21 դեկտեմբերի 2007թ. N 659-Ն որոշում
document type ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ARM)
document type ՀՀ օրենքը «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» (ENG)
document type ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ARM)
document type ՀՀ օրենքը «Ապրանքային նշանների մասին» (ENG)
document type ՀՀ օրենքը «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին»
prev 1 2
Powered by eRegulations ©, a content management system developed by UNCTAD's Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License